Χορήγηση προκαταβολής για τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις, σε ασφαλισμένους που έχουν υποβάλει αίτηση, έως τις 15 Μαρτίου 2023, προβλέπει η τροπολογία για τις επικουρικές συντάξεις που κατατέθηκε την Παρασκευή (3/2) στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, με την τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο νομοσχέδιο «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις», εξειδικεύεται η χορήγηση προκαταβολής για τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, σε ασφαλισμένους που έχουν υποβάλει αίτηση, πριν από την 1η Ιουλίου 2022 και για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση κύριας σύνταξης.

Η προκαταβολή χορηγείται έως τις 15 Μαρτίου 2023, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από πλευράς του δικαιούχου και ισούται με 100 ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης της έκδοσης της επικουρικής σύνταξης (για τις επικουρικές συντάξεις γήρατος), από το διάστημα υποβολής της αίτησης έως τις 31 Ιανουαρίου 2023.


Πηγή