Τις αιτήσεις- εντάσεις που έχουν υποβάλλει δήμοι της χώρας για το «κούρεμα» των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων θα ελέγξει το επόμενο διάστημα το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προκειμένου να δει εάν θα γίνουν οι απαιτούμενες αναπροσαρμογές. Η διαδικασία του ελέγχου των αιτήσεων – ενστάσεων αυτών αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2024.

Μετά με τη σειρά τους οι ιδιώτες εκτιμητές ακινήτων θα επαναπροσδιορίσουν τις τιμές ζώνης στις περιοχές για τις οποίες η Επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών θα διαπιστώσει υπερβολικές αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2022. Σημειώνεται δε πως οι νέες τιμές των αντικειμενικών που θα καθοριστούν δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ και θα εφαρμοστούν όταν ολοκληρωθεί η επανάληψη της διαδικασίας προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών που σχεδιάζεται για το 2024.

Ωστόσο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα αποφασίσει για τις αλλαγές που θα γίνουν στις αξίες των ακινήτων στους δήμους και αυτές θα επηρεάσουν τον ΕΝΦΙΑ και τους φόρους ακινήτων του 2024. Πάντως δεν αναμένεται να γίνουν σημαντικές διορθώσεις στο θέμα αυτό παρά μόνο κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις.

Αντικειμενικές αξίες ακινήτων: Εκσυγχρονίζεται το σύστημα προσδιορισμού

Η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκσυγχρονίζει το σύστημα προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Με τον τρόπο αυτό καθιερώνεται μια νέα διαδικασία αυτόματης προσαρμογής των «φορολογικών» τιμών στις διακυμάνσεις των πραγματικών (αγοραίων) τιμών.

Δηλαδή αυτό το νέο πληροφοριακό σύστημα θα παρακολουθεί και θα καταγράφει τις τάσεις στην κτηματαγορά με τη συγκέντρωση στοιχείων για τις αξίες των ακινήτων (π.χ. συμβόλαια, μισθώματα, αξίες απαλλοτρίωσης) και δεδομένων για τα χαρακτηριστικά ακινήτων (π.χ. θέση, επιφάνεια, όροφος, χρήση γης, εγγύτητα σε σταθμούς μετρό, σχολεία, πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος κ.λπ.) και με βάση αυτά τα στοιχεία, κάθε χρόνο ή και σε συντομότερο χρονικό διάστημα, θα αναπροσαρμόζει αυτόματα τις αντικειμενικές αξίες στα επίπεδα των εμπορικών τιμών.

Πρακτικά, οι όποιες μεταβολές (αυξήσεις ή μειώσεις) καταγράφονται στις εμπορικές τιμές των ακινήτων θα περνούν αυτόματα στις αντικειμενικές αξίες και αυτό θα επηρεάσει αντίστοιχα τους φόρους και τα τέλη που επιβαρύνουν τα ακίνητα.


enikonomia.gr