Σύμφωνα με έρευνα, η γιόγκα, που βοηθά το πνεύμα και το σώμα, φαίνεται ότι έχει ευεργετική επίδραση και στην καρδιακή λειτουργία. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η προσθήκη της γιόγκα στην θεραπευτική διαδικασία μαζί με σημαντικές τροποποιήσεις στον τρόπο ζωής βελτίωσαν την ποιότητα ζωής των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια και ενίσχυσαν την καρδιαγγειακή τους λειτουργία. Μια νέα μελέτη που παρουσιάστηκε στο συνέδριο του American College of Cardiology Asia 2023 στην Ινδία εξετάζει τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της γιόγκα για να καθορίσει το όφελος από την προσθήκη της ως συμπληρωματικής θεραπείας στην διαχείριση της καρδιακής ανεπάρκειας.

Πιο αναλυτικά, η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μία μορφή καρδιαγγειακής νόσου όπου ο καρδιακός μυς είναι είτε πολύ αδύναμος είτε πολύ δύσκαμπτος για να αντλεί σωστά το αίμα, οδηγώντας συχνά σε συσσώρευση υγρών, δύσπνοια και άλλες επιπλοκές.

Στην έρευνα συμμετείχαν 75 ασθενείς, μεταξύ 30 και 70 ετών, με καρδιακή ανεπάρκεια σε κέντρο τριτοβάθμιας φροντίδας στη Νότια Ινδία, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε στεφανιαία παρέμβαση, μέσα στους προηγούμενους έξι μήνες έως ένα χρόνο. Οι ασθενείς της παρούσας μελέτης είχαν κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας λιγότερο από 45%, σημάδι ήπιας έως μέτριας δυσλειτουργίας, σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ. Η σμίκρυνση της αριστερής κοιλίας σε κάθε συστολή της καρδιάς ονομάζεται κλάσμα εξώθησης και χρησιμοποιείται για να αξιολογηθεί η καρδιακή λειτουργία.

Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Τα μέλη της μίας ομάδας ακολούθησαν θεραπεία υπό τις οδηγίες γιατρού και έκαναν γιόγκα. Τα μέλη της άλλης ομάδας συνέχισαν την τυπική θεραπεία με τα φάρμακά τους χωρίς, όμως, να συμπεριλάβουν στην αγωγή τη γιόγκα.

Επικεφαλής της ομάδας παρέμβασης ήταν ένας έμπειρος θεραπευτής γιόγκα, ο οποίος δίδαξε τεχνικές αναπνοής, διαλογισμού και χαλάρωσης. Κάθε συνεδρία διήρκεσε περίπου 60 λεπτά. Οι συμμετέχοντες βρέθηκαν υπό επιτήρηση για μία εβδομάδα στο εκπαιδευτικό κέντρο, πριν τους ζητηθεί να συνεχίσουν να κάνουν γιόγκα στο σπίτι επί τουλάχιστον πέντε ημέρες την εβδομάδα για 12 μήνες.

Ακόμη, συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο που αφορούσε την ποιότητας ζωής τους κατά την εγγραφή τους, στις 24 εβδομάδες και στις 48 εβδομάδες παρακολούθησης.

Τέλος, όσοι συμμετείχαν στην ομάδα της γιόγκα παρουσίασαν βελτίωση στην αντοχή, τη δύναμη, την ισορροπία, τη σταθερότητα των συμπτωμάτων και την ποιότητα ζωής. Οι ασθενείς βελτιώθηκαν σωματικά και ψυχολογικά, αλλά δεν παρουσίασαν βελτίωση στην κοινωνική και περιβαλλοντική υγεία.


Πηγή