Είναι ο Ιωάννης Σαρμάς, που πήρε εντολή σχηματισμού υπηρεσιακής κυβέρνησης και ετοιμάζεται να γράψει ακόμα ένα κεφάλαιο στη ζωή του.

Ως πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου δήλωνε σίγουρος για την αποτελεσματικότητα. Εξηγούσε τι σήμαινε για τον ίδιο μια καλύτερη δικαιοσύνη στο μέλλον.

Είχε κληθεί να σχολιάσει μια σειρά από δημοσιεύματα για καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων.

Και είχε κάνει τον απολογισμό της τετραετίας που βρισκόταν στο τιμόνι του ανώτατου δικαστηρίου.

Οι σπουδές και πορεία του

Γεννημένος στην Κω το 1957, σπουδάζει νομικά σε Αθήνα και Παρίσι από το 1975 μέχρι το 1984. Υπηρετεί ως έφεδρος αξιωματικός στην Πολεμική Αεροπορία τη διετία 1984-1986 και από τον Ιανουάριο του 1987 εργάζεται ως δικαστικός λειτουργός.

Αρχικά στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στη συνέχεια με μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο μέχρι και σήμερα.

Τον Νοέμβριο του 2019 ορίστηκε πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τετραετή μη ανανεώσιμη θητεία, όπως ορίζεται στο Σύνταγμα.

Παντρεμένος από το 1987 με την επίσης δικαστικό Στέλλα Τσαγκαράκη, απέκτησαν δύο παιδιά που σήμερα είναι 36 και 34 ετών αντίστοιχα.

Μετά την άσκηση των υπηρεσιακών πρωθυπουργικών του καθηκόντων θα επανέλθει στα καθήκοντα του προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τον Νοέμβριο του 2023, θα αποχωρήσει από το δικαστικό σώμα, λόγω συμπλήρωσης της τετραετίας και όχι λόγω ορίου ηλικίας.


Πηγή