Συγκεκριμένα για την κίνηση των οχημάτων χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες χρειάζονται στα εξής σημεία:

Κεντρική Μακεδονία


cnn.gr