Εφάπαξ στο ¼ αυτού των δημοσίων υπαλλήλων πρόκειται να πάρουν οι δημοτικοί υπάλληλοι, με βάση το νέο ασφαλιστικό. Αυτό, τουλάχιστον, καταγγέλει η ΠΟΕ-ΟΤΑ, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι: «εάν δεν ληφθεί υπόψη η εργοδοτική αυτή εισφορά (σ.σ. των ΟΤΑ) αλλά μόνο η εισφορά 1% των ασφαλισμένων, το προβλεπόμενο από το άρθρο 35 ποσοστό 60%, εάν αναπροσαρμοστεί αναλογικά με την κράτηση, για τους ασφαλισμένους του πρώην Τ.Α.Δ.Κ.Υ. θα διαμορφωθεί σε 15% (!!!). Δηλαδή, ένας Δημόσιος Υπάλληλος με 35 χρόνια ασφάλισης θα πάρει εφάπαξ περίπου 30.000 €, ενώ ένας Δημοτικός Υπάλληλος με τα ίδια χρόνια ασφάλισης θα πάρει εφάπαξ 10.000 € !!!».

Και προσθέτει: «Δεν μπορεί να πεταχτεί στα σκουπίδια η συνεισφορά των Δήμων στην ασφάλιση των υπαλλήλων τους, η οποία καταβάλλεται ανελλιπώς από το 1944 (!!!). Άραγε, ποιο άλλο ρόλο θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι εξυπηρετούσε αυτή η συμμετοχή των Ο.Τ.Α.-εργοδοτών παρά στο να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του Ταμείου μας και να εξασφαλίσει στο διηνεκές τις παροχές που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι του;», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης είναι το εξής:

Να αποτρέψουμε την προσπάθεια κατάργησης του εφάπαξ

Με το άρθρο 35 του Ν.4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρύθμιση φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 85/12-5-2016) προβλέπεται ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ, που συνιστά κατάφωρη αδικία σε βάρος των Δημοτικών Υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα, ο Νόμος, ενώ προβλέπει το ποσοστό αναπλήρωσης για το εφάπαξ, σε όσους είχαν κράτηση 4% στις αποδοχές τους να ανέρχεται σε 60%, δεν προβλέπει αντίστοιχα σε τι ύψος θα ανέλθει αυτό το ποσοστό για όσους είχαν κράτηση διαφορετική του 4%. Αντίθετα, προβλέπει ότι το 60% θα αναπροσαρμόζεται αναλογικά με το ύψος της κράτησης και μάλιστα με απόφαση Δ.Σ. και σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

Κατά κύριο λόγο οι επιπτώσεις του άρθρου 35 θα πλήξουν τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για τους πιο κάτω λόγους:

Η κράτηση για παλαιούς ασφαλισμένους του πρώην Τ.Α.Δ.Κ.Υ. για εφάπαξ ανέρχεται σε 1% ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ, ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΚΙ ΑΝ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι αποδοχές, τακτικές ή έκτακτες, υπερωρίες, επιδόματα, έξοδα κίνησης, ημερήσιες αποζημιώσεις κ.λπ., πλην όσων εξαιρούνται των κρατήσεων βάσει νόμου, υπόκειντο πάντα (και συνεχίζουν και σήμερα) σε κράτηση για εφάπαξ βοήθημα, σε αντίθεση με άλλους τομείς που η κράτηση είναι μεν 4% αλλά μόνο στο βασικό μισθό.

Εκτός όμως από την εισφορά του ασφαλισμένου, στο Τ.Α.Δ.Κ.Υ. από της ίδρυσής του, καταβάλλεται και ετήσια εργοδοτική εισφορά από τους ίδιους τους Ο.Τ.Α., με βάση τα τακτικά τους έσοδα. Η κράτηση αυτή (0,75% για τους Δήμους και 0,50% για λοιπούς Ο.Τ.Α.) συνεχίζει να πληρώνεται μέχρι σήμερα για το εφάπαξ των δημοτικών υπαλλήλων και απ΄ ότι βλέπουμε στο Νόμο, θα συνεχίσει και στο μέλλον.

Εάν λοιπόν, δεν ληφθεί υπόψη η εργοδοτική αυτή εισφορά αλλά μόνο η εισφορά 1% των ασφαλισμένων, το προβλεπόμενο από το άρθρο 35 ποσοστό 60%, εάν αναπροσαρμοστεί αναλογικά με την κράτηση, για τους ασφαλισμένους του πρώην Τ.Α.Δ.Κ.Υ. θα διαμορφωθεί σε 15% (!!!). Δηλαδή, ένας Δημόσιος Υπάλληλος με 35 χρόνια ασφάλισης θα πάρει εφάπαξ περίπου 30.000 €, ενώ ένας Δημοτικός Υπάλληλος με τα ίδια χρόνια ασφάλισης θα πάρει εφάπαξ 10.000 € !!!

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (15.000 ΕΥΡΩ) ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. (ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)…!!!

Όμως, συνάδελφοι, δεν μπορεί να πεταχτεί στα σκουπίδια η συνεισφορά των Δήμων στην ασφάλιση των υπαλλήλων τους, η οποία καταβάλλεται ανελλιπώς από το 1944 (!!!). Άραγε, ποιο άλλο ρόλο θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι εξυπηρετούσε αυτή η συμμετοχή των Ο.Τ.Α.-εργοδοτών παρά στο να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του Ταμείου μας και να εξασφαλίσει στο διηνεκές τις παροχές που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι του;

Αξίζει να σημειώσουμε ότι πριν το P.S.I. τα αποθεματικά του πρώην ενιαίου Τ.Α.Δ.Κ.Υ. (επικουρική και εφάπαξ) άγγιζαν το 1 δις. Μετά από αυτό, παρά το «γενναίο» κούρεμα που έφαγαν, το Τ.Α.Δ.Κ.Υ. συνέχιζε να πατάει γερά στα πόδια του, μέχρι που ήρθε η πλήρης ενοποίηση της επικουρικής με το «πτωχευμένο» Τ.Ε.Α.Δ.Υ. των Δημοσίων Υπαλλήλων. Κάτι αντίστοιχο πρόκειται να γίνει με το Ν.4387/2016, με την κατάργηση της αυτοτέλειας και για το εφάπαξ μας.

Δεν πρόκειται λοιπόν, με κανένα τρόπο να δεχθούμε το τσεκούρωμα του εφάπαξ μας σε τέτοιο βαθμό, καθώς υπολογίζουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας, από την ετήσια εισφορά αναλογεί σε κάθε ασφαλισμένο πάνω από 70,00 € το μήνα στην τελευταία πενταετία.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα, μετά τη μείωση 38% περίπου μεσοσταθμικά στο εφάπαξ των Δημοσίων Υπαλλήλων και 6,19% των Δημοτικών Υπαλλήλων (ποσοστό που και πάλι είχε μειωθεί αντί του αρχικού 40%, γιατί η τότε κυβέρνηση μετά από παρεμβάσεις μας έλαβε υπόψη της την εργοδοτική εισφορά όπως όφειλε), ο μέσος όρος του εφάπαξ και στις δύο κατηγορίες υπαλλήλων ανέρχεται στα ίδια επίπεδα (άραγε οι «εργάτες καθαριότητας» δεν έχουν ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους Δημοσίους Υπαλλήλους;). Αυτό σημαίνει ότι το εφάπαξ του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. ήταν πάντα περιορισμένο σε λογικά ύψη και ανάλογο με την οικονομική κατάσταση του Ταμείου. Στο παρελθόν μάλιστα πολλές φορές είχε μειωθεί με βάση τη δυνατότητα που έδιναν οι καταστατικές του διατάξεις προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του Ταμείου. Σε αυτή τη διαδικασία συμμετείχε ενεργά και η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., παίζοντας καθοριστικό ρόλο στη λήψη αντίστοιχων αποφάσεων από το Δ.Σ. του πρώην Τ.Α.Δ.Κ.Υ. και πάντα έχοντας σαν στόχο την ομαλή λειτουργία του και όχι μικροσυνδικαλιστικές επιδιώξεις. Μέσα δε από τη συντηρητική αυτή πρακτική, παρά τη μεγάλη συσσώρευση αποθεματικών, από το έτος 2005 δεν έχει γίνει καμία αύξηση στο εφάπαξ.

Συνάδελφοι,

Μπορεί η συγκυβέρνηση να ψήφισε το Νόμο-έκτρωμα (4387/2016) για το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς, όμως όπως έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν, είναι στο χέρι μας να μην εφαρμοστεί και να αλλάξει.

Γι΄ αυτό, θα πρέπει όλοι οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να ξεκινήσουν ΑΜΕΣΑ πρόγραμμα ενημέρωσης όλων των εργαζομένων συνολικά για τις επιπτώσεις του νέου Ασφαλιστικού-Συνταξιοδοτικού Νόμου και ιδιαίτερα για την εξαφάνιση του εφάπαξ στους Δημοτικούς Υπαλλήλους. Θα πρέπει επίσης να τους προετοιμάσουν για τη μαζική και δυναμική τους παρουσία στις αγωνιστικές δράσεις που προετοιμάζει η Ομοσπονδία.

Τίποτα μέχρι σήμερα δεν μας έχει χαριστεί. Όλα τα δικαιώματά μας έχουν κατακτηθεί με αγώνες και θυσίες και αυτό έχουμε υποχρέωση να συνεχίσουμε.

ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ – Η ΠΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ

ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ

aftodioikisi.gr