Το ΕΚΠΑ δείχνει τον δρόμο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η πρωτοκαθεδρία του ιστορικότερου ιδρύματος της χώρας που έχει βρεθεί στις υψηλότερες θέσεις των διεθνών κατατάξεων αποτυπώνεται και στην πρόσφατη μεγάλη έρευνα κοινής γνώμης.

8 στους 10 Έλληνες φέρνουν πρώτο το ΕΚΠΑ σε όλους τους δείκτες αναγνωρισιμότητας και κύρους ακολουθούμενο από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Αντίστοιχα, υψηλό είναι το ποσοστό θετικής γνώμης στην ποιότητα σπουδών και στο υψηλό κύρος των πτυχίων του ΕΚΠΑ, ενώ η ιστορία και η φήμη του κορυφαίου ιδρύματος φτάνει στο 88%.

Το 70% των Ελλήνων αξιολογούν θετικά συνολικά τη δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση στη χώρα μας. Πρώτη προτεραιότητα της Πολιτείας πρέπει να είναι η ενίσχυση των δημοσίων πανεπιστημίων για το 79% των ερωτηθέντων.

Στα κύρια προβλήματα των δημοσίων πανεπιστημίων συγκαταλέγονται, σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, η έλλειψη χρηματοδότησης για την έρευνα και για εκπαιδευτικά προγράμματα και η έλλειψη υποδομών.Πηγή