Με συγκεκριμένα βήματα εκδίδεται πλέον η ψηφιακή Βεβαίωση Οφειλής για τη μεταβίβαση ενός ακινήτου. Συνεπώς για να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι την ψηφιακή Βεβαίωση Οφειλής θα πρέπει πρώτα να υποβάλλουν αίτηση στην ψηφιακή πύλη myAADE και να ακολουθήσουν την παρακάτω τη διαδρομή:

  • Αρχικά θα πρέπει να επιλέξουν το κουμπί” Εφαρμογές”
  • Mετά τις Φορολογικές Υπηρεσίες
  • Και να επιλέξουν το κουμπί “Ενημερότητα” και ” Βεβαίωση Οφειλής”.

Σημειώνεται δε πως η ψηφιακή Βεβαίωση Οφειλής έχει διάρκεια ισχύος ενός μήνα από την έκδοσή της. Εάν όμως δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ψηφιακής χορήγησης της βεβαίωσης οφειλής, τότε ο αιτών ενημερώνεται για τον λόγο της απόρριψης, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, και η βεβαίωση χορηγείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας κατά περίπτωση υπηρεσίας.

Υπενθυμίζεται δε πως αίτηση για την οφειλή αυτή μπορεί να υποβάλλει:

  • ο δικαιούχος της πληρωμής ή μεταβιβάζων το ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα,
  • η υπηρεσία ή ο φορέας που διενεργεί την εκκαθάριση ή την πληρωμή προς τον οφειλέτη, για την είσπραξη της οποίας απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας,
  • ο συμβολαιογράφος που διενεργεί τη μεταβίβαση ακινήτου ή τη σύσταση του εμπράγματου δικαιώματος.

Μεταβιβάσεις ακινήτων: Πόσα συμβόλαια μένουν εκτός συναλλαγής

Για το θέμα των μεταβιβάσεων ακινήτων μίλησε πρόσφατα στην εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ” ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Αθηνών – Αττικής Λευτέρης Ποταμιάνος. Όπως είπε 2 στα 3 συμβόλαια σήμερα έχουν πρόβλημα εξαιτίας της ασυμφωνίας των εμβαδών των ιδιοκτησιών σε σχέση με τους τίτλους τους. Αυτό σημαίνει σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ Στράτο Παραδιά, πως «εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα σε όλη τη χώρα είναι εκτός συναλλαγής…»,. «Πηγή του κακού είναι οι ακόμη και ελάχιστες διαφορές στα εμβαδά που προκύπτουν από τις επιμετρήσεις για την κατάρτιση της Ταυτότητας Κτιρίου, που ισχύει από την 1η Απριλίου 2022, σε σχέση με αυτά που αναφέρονται στα συμβόλαια κτήσης τους. Το θέμα έχει αναχθεί σε ευρύτερης σημασίας κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να επιλύσει» συμπλήρωσε.

Η εφημερίδα ” ΤΑ ΝΕΑ” παρέθεσε ένα σχετικό παράδειγμα: Εάν ένας ιδιοκτήτης από το 2000 ανακαλύψει από τη λεπτομερή επιμέτρηση του μηχανικού ότι το διαμέρισμά του έχει μια οποιαδήποτε διαφορά εμβαδού με το διπλανό του διαμέρισμα, θα πρέπει να πείσει τον γείτονά του να συνυπογράψουν πράξη τροποποίησης της σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας της πολυκατοικίας που θα μεταγράψουν νόμιμα, με την οποία θα αποκαταστήσουν τα πραγματικά εμβαδά των ιδιοκτησιών τους, για να μπορέσουν στη συνέχεια να κάνουν γονική παροχή στα παιδιά τους ή πώληση.

Αν ο γείτονας δεν συμφωνεί, ή απλά δεν ενδιαφέρεται, ή ζητά ανταλλάγματα για να συνυπογράψει, η ιδιοκτησία είναι μπλοκαρισμένη χωρίς καμία δυνατότητα μεταβίβασής της.

Τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα στην περίπτωση των οροφοδιαμερισμάτων. Δηλαδή, το διαμέρισμα είναι μόνο του στον όροφο και δεν υπάρχει γειτονική ιδιοκτησία. Στην περίπτωση αυτή, κι αν δεν προκύπτει πως η διαφοροποίηση οφείλεται σε προσάρτηση τμήματος του κοινόχρηστου χώρου, θα πρέπει η πράξη τροποποίησης της σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας να υπογραφεί από όλους τους συνιδιοκτήτες (1.000/1.000) του κτιρίου, πράγμα πλήρως αδύνατον στην πράξη, ιδιαίτερα στις παλαιές και πολυϊδιόκτητες πολυκατοικίες…

«Mε το να βγαίνουν τόσες χιλιάδες ακίνητα εκτός συναλλαγής χωρίς καμία ουσιαστική δικαιολογία, ιδιοκτήτες στερούνται της δυνατότητας μεταβίβασης της ιδιοκτησίας τους, το Δημόσιο χάνει τεράστια ποσά φόρων και, τέλος, παρεμποδίζεται σημαντικά και η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου από συσσωρευμένες εκκρεμότητες σε όλη τη χώρα» είπε ο πρόεδρος Ένωσης Συμβολαιογράφων Ελλάδας Γιώργος Ρούσκας.

Το πρόβλημα αυτό υφίσταται ήδη δύο χρόνια (με την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου) και μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί καμία λύση από το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στο μεταξύ, οι διαμαρτυρίες συνεχώς αυξάνονται, μιας όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες που ενδιαφέρονται είτε για πώληση, είτε για γονική παροχή αντιλαμβάνονται πως είναι πλήρως παγιδευμένοι.

Το πρόβλημα με τα έγγραφα

Το πρόβλημα προκύπτει όταν σήμερα σε κάθε μεταβιβαστικό συμβόλαιο, το εμβαδόν του ακινήτου πρέπει να συμπίπτει απολύτως με τα εξής έγγραφα:

• το συμβόλαιο απόκτησης ακινήτου

• την πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας

• το Κτηματολογικό Απόσπασμα γεωτεμαχίου

• το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου

• την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ή διηρημένης ιδιοκτησίας) δίμηνης ισχύος

• την κάτοψη του κτίσματος

• την άδεια δόμησης

• τη βεβαίωση δήλωσης και μη οφειλής ΕΝΦΙΑ.

«Σήμερα στα δύο τρίτα των υπό σύνταξη μεταβιβαστικών συμβολαίων προκύπτει ανάγκη διόρθωσης των εμβαδών στους δύο πρώτους ιδιοκτησιακούς τίτλους τους (συμβόλαιο απόκτησης ακινήτου και πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας), τα οποία μετρούμενα στην πράξη βρίσκονται ή μεγαλύτερα ή και μικρότερα από το εμβαδόν που αναφέρεται στον σχετικό ιδιοκτησιακό τίτλο, ώστε να συμφωνούν με τα υπόλοιπα, και η οποία διόρθωση απαιτείται, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πρακτικά αδύνατη» τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ,
Στράτος Παραδιάς.


enikonomia.gr