Η μείωση της διδακτέας ύλης αποτελεί την πιο βασική πρόταση της επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία στο πόρισμα που αναμένεται να καταθέσει τα επόμενα 24ωρα στη Βουλή.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της επιτροπής, όπως το παρουσιάζει η εφημερίδα Έθνος, «οι εξαντλητικοί ρυθμοί διδασκαλίας και μάθησης που επιβάλλονται σήμερα για την κάλυψη της υπερφορτωμένης ύλης των σχολικών εγχειριδίων δεν επιτρέπουν τη σε βάθος προσέγγιση της σχολικής γνώσης {…} Σημαντικές είναι τέλος οι επιπτώσεις της υπερφορτωμένης ύλης των σχολικών εγχειριδίων στην ενίσχυση της παραπαιδείας».

Συνολικά η επιτροπή θα καταθέσει 86 προτάσεις προτείνοντας, μάλιστα, ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης σε τρεις φάσεις:

– βραχυπρόθεσμο (Ιούνιος 2016-Νοέμβριος 2016)
– μεσοπρόθεσμο (Δεκέμβριος 2016-Δεκέμβριος 2018)
– μακροπρόθεσμο (Ιούνιος 2018-Μάιος 2022)

Στην πρώτη φάση εκτός από τη μείωση της ύλης η επιτροπή προτείνει, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση του ρόλου των συλλόγων διδασκόντων στη διοίκηση των σχολικών μονάδων, η καθιέρωσης της πιστοποίησης της γλωσσομάθειας στο σχολείο, η πρόβλεψη ειδικών χώρων στα σχολεία για μαθήματα τέχνης.

Πηγή: Protothema.gr