Η διαμόρφωση ενιαίων κανόνων για τη μη συνταξιοδοτικές παροχές του ΕΦΚΑ αλλάζει τον χάρτη των επιδομάτων.

Όπως προκύπτει από το πόρισμα της επιτροπής, που έχει συσταθεί στο υπουργείο Εργασίας, η διαμόρφωση ενιαίων κανόνων θα επιφέρει και περικοπές και αποτελεί εκκρεμότητα από την 1η Ιανουαρίου 2017, οπότε ενσωματώθηκαν όλα τα ασφαλιστικά ταμεία στον ΕΦΚΑ.

Έμφαση θα δοθεί, σύμφωνα με την εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ” , στις παροχές ασθένειας, μητρότητας, εργατικού ατυχήματος, αλλά και αναπηρίας, όπως και στα έξοδα κηδείας. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να υπάρξει εξορθολογισμός των παροχών και να δημιουργηθεί ένας ενιαίος κανονισμός, από τους 88 που υπάρχουν σήμερα. Ο ενιαίος κανονισμός παροχών αποτελεί το πρώτο βήμα για την απλοποίηση της πολυνομίας και την κατάργηση των επιμέρους καταστατικών που ακόμη και σήμερα εφαρμόζονται από τα Ταμεία, παρότι όλοι έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ.

Τα παραδείγματα

Οι αποκλίσεις στα ποσά που καταβάλλουν σήμερα τα Ταμεία για επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος και για έξοδα κηδείας είναι μεγάλες. Για παράδειγμα:

  • Επίδομα μητρότητας: Πριν από την παροχή των 830 ευρώ τον μήνα που δίνει η ΔΥΠΑ για 9 μήνες σε όλες τις μητέρες το Ταμείο καταβάλλει στις ασφαλισμένες το επίδομα κυοφορίας, το οποίο ανάλογα με τον φορέα, είναι από 1.418 ευρώ ως συνολικά 6.086 ευρώ, στις μισθωτές ασφαλισμένες του πρώην ΙΚΑ, για 119 μέρες συνολικά πριν και μετά τον τοκετό, 800 ευρώ για τις ασφαλισμένες στο πρώην ΕΤΑΑ, 600 ευρώ για τις ασφαλισμένες του πρώην ΟΑΕΕ και 487 ευρώ για τις ασφαλισμένες του πρώην ΟΓΑ. Στις μισθωτές η προϋπόθεση είναι να έχουν ασφάλιση και στις μη μισθωτές να μη χρωστούν εισφορές.
  • Επίδομα ασθένειας: Τα Ταμεία καταβάλλουν διαφορετικά ποσά, ενώ είναι διαφορετική και η διάρκεια χορήγησης της παροχής. Το επίδομα ασθενείας-ατυχήματος για τους μισθωτούς ( πρώην ΙΚΑ) ξεκινά από 3,07 ευρώ την ημέρα και μετά τις πρώτες 15 ημέρες κυμαίνεται από 6,14 ευρώ έως 3262 ευρώ την ημέρα ανάλογα με τις αποδοχές ( ασφαλιστική κλάση) του εργαζόμενου .Το επίδομα είναι από 138,15 ευρώ για τον ένα μήνα έως 978μ60 ευρώ για τον δεύτερο και κάθε επόμενο μήνα. Η παροχή καταβάλλεται για 6,12 ή 24 μήνες κατ’ ανώτατο όριο ανάλογα με τον χρόνο ασφάλισης. Στο πρώην ΤΑΞΥ (ξενοδοχοϋπάλληλοι) το επίδομα ασθενείας-ατυχήματος καταβάλλεται έως 12 μήνες με 184 ευρώ για τον πρώτο μήνα και 1,580 ευρώ από τον δεύτερο μήνα και μετά. Ο ΟΑΕΕ καταβάλλει μόνον επίδομα ατυχήματος για διάρκεια από 30 ημέρες έως 4 μήνες με ποσό ίσιο με το τριπλάσιο της μηνιαίας εισφοράς των ασφαλισμένων. Το ΕΤΑΑ καταβάλλει επίδομα λόγω ασθενείας ή ατυχήματος για 3 μήνες με ποσά από 8 ευρώ έως 27 ευρώ την ημέρα.

enikonomia.gr