Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Plos One, το μητρικό γάλα μπορεί να προωθήσει την υγεία των παιδιών, να μειώσει την ασθένεια της πρώιμης παιδικής ηλικίας και την ιατρική χρήση και τελικά να μειώσει το ιατρικό κόστος.

Μια έρευνα που διεξήχθη με στοιχεία για το 1997-2009 των 50 εκατομμυρίων μωρών της Σκωτίας που γεννήθηκαν μεταξύ των ετών διαπίστωσε ότι όσοι έλαβαν μόνο μητρικό γάλα τους πρώτους μήνες ήταν λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες υγείας. Τα δεδομένα εξέτασαν εάν το βρέφος θηλάστηκε κατά τις πρώτες 6-8 εβδομάδες, εάν ανέπτυξε μια κοινή παιδική ασθένεια από τη γέννηση έως τους 27 μήνες, εισαγωγές στο νοσοκομείο, συμβουλές πρωτοβάθμιας περίθαλψης και λεπτομέρειες συνταγής.

Από τα μωρά που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη, το 27% θηλάζονταν αποκλειστικά, το 9% είχε μικτή διατροφή και το 64% έλαβε γάλα τύπου γάλακτος μεταξύ 6-8 εβδομάδων. Το ποσοστό των βρεφών που θηλάζονταν αποκλειστικά με μητρικό γάλα κυμαινόταν από 45% στις φτωχότερες περιοχές έως 13% στις φτωχότερες περιοχές.

Κατά μέσο όρο, τα βρέφη που θηλάζονταν είχαν χαμηλότερο μέσο κόστος νοσοκομειακής περίθαλψης ανά νοσηλεία σε σύγκριση με βρέφη ηλικίας 6 μηνών και λιγότερες επισκέψεις σε γενικούς ιατρούς από όλα τα βρέφη που τρέφονται με φόρμουλα. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 6-8 εκατομμύρια λίρες σε έξοδα υγειονομικής περίθαλψης θα είχαν αποφευχθεί εάν το βρέφος είχε θηλαστεί αποκλειστικά για τις πρώτες 8 εβδομάδες της ζωής του.

Επιπλέον, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα χαμηλά ποσοστά θηλασμού στις πιο οικονομικά μειονεκτούσες περιοχές συνέβαλαν στις ανισότητες στην υγεία των παιδιών στην πρώιμη παιδική ηλικία.

Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο θηλασμός έχει σημαντικά οφέλη για την υγεία και την οικονομία και ότι η αύξηση των ποσοστών θηλασμού στις φτωχότερες περιοχές μπορεί να συμβάλει στη μείωση της ανισότητας στα πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών.

Πηγή: ΑΠΕ


Πηγή