Με την ανάρτηση στις 22 Ιουνίου των βαθμολογιών των υποψηφίων των ΕΠΑΛ ολοκληρώνεται η πρώτη φάση των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Επόμενο (χρονικά) βήμα η συμπλήρωση των μηχανογραφικών από τους υποψηφίους για να ακολουθήσει στη συνέχεια η ανακοίνωση των βάσεων.

Από την ανάλυση των βαθμολογικών στοιχείων προκύπτει ότι οι Ιατρικές Σχολές τουλάχιστον θα παραμείνουν στο ύψος τους ενώ αναμένεται να παρουσιάσουν ακόμα και ανοδική πορεία. Αντίθετα πτωτική θα είναι η τάση στις Πολυτεχνικές και Οικονομικές σχολές ενώ αυξομοιώσεις θα σημειωθούν στις ανθρωπιστικές Επιστήμες με τις επιδόσεις των υποψηφίων να είναι καλύτερες στα αρχαία αλλά χειρότερες στην ιστορία. Μεγάλη πτώση αναμένεται να έχουν τα Παιδαγωγικά Τμήματα ενώ ανοδική θα είναι η πορεία στις Αστυνομικές σχολές.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις:

– Στο 1ο επιστημονικό πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών οι βάσεις εισαγωγής θα παρουσιάσουν αυξομοιώσεις Παρατηρείται μεγάλη συσσώρευση υποψηφίων στις μεσαίες βαθμολογίες ενώ οι υποψήφιοι έγραψαν καλύτερα στα Αρχαία σε σχέση με πέρυσι και χειρότερα στην Ιστορία.

– Στο 2ο επιστημονικό πεδίο αναμένεται πτώση στα Πολυτεχνικά τμήματα κυρίως τα χαμηλόβαθμα. Εντυπωσιακή αναμένεται η πτώση στα τμήματα της Περιφέρειας.

– Στο 3ο επιστημονικό πεδίο εντυπωσιακή αναμένεται άνοδος στις βάσεις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οι βάσεις εισαγωγής και στα Παραιατρικά και γεωπονικά τμήματα θα ανέβουν καθώς οι αριστούχοι στη Χημεία αγγίζουν τους 6.446 και στο μάθημα της Φυσικής ξεπερνούν τους 5.000.

– Στο 4ο επιστημονικό πεδίο αναμένεται πτώση των βάσεων στις Παιδαγωγικές σχολές κυρίως της Περιφέρειας, όπου η εισαγωγή μπορεί να γίνει και με βαθμολογία κοντά στο 10. Υποψήφιοι των Ανθρωπιστικών σπουδών σε ποσοστό 67% έγραψαν στα Μαθηματικά της Γενικής Παιδείας κάτω από τη βάση.

– Στο 5ο επιστημονικό πεδίο των σχολών Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής λόγω των χαμηλών επιδόσεων των υποψηφίων αναμένεται πτώση των βάσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η μεγάλη αποτυχία στα μαθηματικά με ποσοστό 78% να έχει γράψει κάτω από τη βάση.
Η νέα «αρχιτεκτονική» του μηχανογραφικού δελτίου

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων καθώς δεν υπάρχει σύγκριση με την περασμένη χρονιά και αν δεν δοθεί προσοχή οι υποψήφιοι μπορεί να πέσουν σε παγίδες , λένε οι ειδικοί.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν πολύ γιατί η «αρχιτεκτονική»τοι φετινού μηχανογραφικού είναι διαφορετική σε σχέση με το περσινό ενώ οι ειδικοί τονίζουν ότι οι υποψήφιοι καλό θα είναι να έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους και το σύστημα των δεσμών που συμπλήρωναν τιςσχολές κατά φθίνουσα σειρά.

Σύμφωνα με τα βαθμολογικά στοιχεία στα, στα αρχαία ελληνικά έγραψε πάνω από τη βάση το 47,35%, ενώ αρίστευσε το 10,25%, στα λατινικά το 69,09% και στην ιστορία το 52,23%. Στα μαθηματικά θετικών σπουδών πάνω από τη βάση έγραψε το 53,24%, στη φυσική το 69,5% και στη χημεία το 75,27%.

Έως τις 8 Ιουλίου η υποβολή των μηχανογραφικών

Εως και την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016,οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ.). Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το Μ.Δ.

Για να μπείτε στο σύστημα θα χρειαστείτε τον κωδικό υποψηφίου που ήδη τον έχετε στην καρτέλα σας και έναν κωδικό – τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας – για τον οποίο θα πρέπει να μεταβείτε στο σχολείο, προκειμένου να τον δημιουργήσετε.

Αν είστε απόφοιτοι (2014, 2015) που θα διεκδικήσετε το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση μπορείτε να προσέρχεστε σε οποιοδήποτε ημερήσιο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ και κατά προτίμηση στο ημερήσιο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ που είναι πλησιέστερο στην κατοικία τους ή στο Λύκειο αποφοίτησής σας.

Αν πήρατε μέρος στις φετινές πανελλαδικές θα μεταβείτε στο σχολείο σας και στο οποίο δηλώσατε συμμετοχή για τις φετινές πανελλαδικές.

Οι υποψήφιοι ΓΕΛ που εξετάστηκαν φέτος με το νέο σύστημα, για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), θα επιδεικνύουν στο Λύκειό τους το δελτίο εξεταζομένου ή την αστυνομική τους ταυτότητα.

Βεβαίως και μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε κάποιον άλλον. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο Λύκειο η πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

Σε περίπτωση λάθους στο μηχανογραφικό μετά την οριστικοποίηση ο υποψήφιος (ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος), μέσα στην προθεσμία υποβολής, ακόμα και αν έχει ήδη οριστικοποιήσει το Μ.Δ., μπορεί να προσέλθει στο Λύκειο, στο οποίο απέκτησε το password και να υποβάλει σχετική αίτηση (με πρωτόκολλο του Λυκείου), ζητώντας να αναιρεθεί το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ. Ο εντεταλμένος για την ηλεκτρονική εφαρμογή εκπαιδευτικός θα μπαίνει στην εφαρμογή και θα αποδεσμεύει τον υποψήφιο, αναιρώντας- ακυρώνοντας το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ. Από εδώ και πέρα, το Μ.Δ. θα εμφανίζεται μόνο προσωρινά αποθηκευμένο (και ΟΧΙ οριστικοποιημένο).

Πηγή: Protothema.gr