Ειδική ρύθμιση για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενους, περιλαμβάνει η απόφαση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που προβλέπει την παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας των μακροχρόνια ανέργων και των ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Συγκεκριμένα, παρατείνεται χωρίς προϋποθέσεις για ένα χρόνο, έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024, η ασφαλιστική ικανότητα των μακροχρόνια ανέργων και των ανασφάλιστων υπερηλίκων, στο πλαίσιο της πρόνοιας που λαμβάνεται παγίως για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ώστε να έχουν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Με την ίδια ρύθμιση, παρατείνεται με τον ίδιο τρόπο για ένα χρόνο η ασφαλιστική ικανότητα εργαζομένων ειδικών κατηγοριών και των μελών των οικογενειών τους.


Πηγή