Ποιες μεταρρυθμίσεις δρομολογεί η ΑΑΔΕ μέσα στις επόμενες 50 ημέρες

Εκτεταμένες αλλαγές στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το 2022 επέφερε η ηγεσία της φορολογικής διοίκησης, κάτι που κρίθηκε επιβεβλημένο, λόγω μεταβολών στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της Αρχής.

Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ καθορίζονται οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι των οργανικών μονάδων της Αρχής, ο βαθμός προτεραιότητας για κάθε στόχο, οι δείκτες μέτρησης των αποτελεσμάτων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Έτσι, στη βάση των νέων στόχων για το 2022 που δημοσιεύθηκαν χθες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης επέρχονται οι εξής αλλαγές:


Πηγή