Σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, εορτάζει ο Άγιος Ικόνιος, επίσκοπος Γορτύνης

Στη Σύνοδο ο Ικόνιος μίλησε δυο φορές όπως αναφέρουν τα πρακτικά, αποδοκιμάζοντας την αίρεση του Νεστορίου και κάνοντας ορθόδοξη ομολογία Πίστεως.

Ο Άγιος Ικόνιος επίσκοπος Γορτύνης έλαβε μέρος στην Γ´ Οικουμενική Σύνοδο που συγκλήθηκε στην Έφεσο το 431 μ.Χ. μς σκοπό την καταδίκη των αιρετικών δοξασιών του Κωνσταντινουπόλεως Νεστορίου.

Τα πρακτικά της Συνόδου υπογράφει ο Ικόνιος μαζί με τους Επισκόπους Χερρονήσου Ανδήριο, Λάμπης Παύλο και Κνωσσού Ζηνόβιο.

Στη Σύνοδο ο Ικόνιος μίλησε δυο φορές όπως αναφέρουν τα πρακτικά, αποδοκιμάζοντας την αίρεση του Νεστορίου και κάνοντας ορθόδοξη ομολογία Πίστεως.

Τα όσα είπε ο ίδιος όπως και οι τρείς άλλοι Κρήτες Επίσκοποι έχουν καταγραφεί στα πρακτικά.

dogma.gr

agrinio24.gr