«Το Θεατρικό Μουσείο λειτουργούσε με ετήσια επιχορήγηση από το κράτος, η οποία διεκόπη το 2013. Κατά το διάστημα 2007-2012 είχε λάβει επιχορηγήσεις ύψους 1.730.000 ευρώ. Ειδικότερα, το 2011-2012 το Θεατρικό Μουσείο έλαβε από 250.000 ευρώ ετησίως, συνολικά μισό εκατομμύριο ευρώ. Παρόλα αυτά το 2011 οι εργαζόμενοι δεν πληρώθηκαν».

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του Υπουργείο Πολιτισμού σημειώνοντας πώς 6 από τους 9 εργαζόμενους είναι από τον Νοέμβριο του 2011 σε επίσχεση εργασίας, στην εκδίκαση της οποίας η διοίκηση του Θεατρικού Μουσείου δεν παρευρέθηκε. «Το αποτέλεσμα ήταν το σύνολο των χρεών του Θεατρικού Μουσείου σήμερα να ξεπερνά κατ’ εκτίμηση τα 1,8 εκατ. ευρώ, όταν το 2011 ήταν κλάσμα αυτού του ποσού».

«Αυτό το πρόβλημα κληρονόμησαν οι προηγούμενοι Υπουργοί Πολιτισμού μετά το 2015 και κατέληξε πριν έναν μόλις μήνα στην νυν Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στο διάστημα αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού βρίσκεται σε διάλογο με τους πρώην εργαζόμενους, για να βρεθεί λύση σχετικά με τα οφειλόμενα προς αυτούς δεδουλευμένα -θέμα εξαιτίας του οποίου προκύπτουν και οι δικαστικές περιπέτειες του κ. Γεωργουσόπουλου.
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού θα μπορούσε εξαρχής να μην υιοθετήσει κανένα χρέος που διογκώθηκε από τη μη έγκαιρη ρύθμιση των μισθολογικών οφειλών της διοίκησης του Θεατρικού Μουσείου. Όμως, βρισκόμαστε κοντά σε λύση που και τους πρώην εργαζόμενους ικανοποιεί όσο γίνεται καλύτερα και τη διοίκηση του Θεατρικού Μουσείου βγάζει από τη δύσκολη θέση της πιθανής κατάσχεσης των όποιων περιουσιακών στοιχείων των μελών της διοίκησης του.
Για το θέμα αυτό το Υπουργείο βρίσκεται εδώ και έναν μήνα σε συνεχή επαφή με τον Φίλιππο Νικολόπουλο, νομικό εκπρόσωπο του Θεατρικού Μουσείου. Θεωρούμε ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα για τη διάσωση του Θεατρικού Μουσείου. Στη συνέχεια, και εφόσον η λύση αυτή επιτευχθεί, θα εξεταστούν με περίσκεψη τα επόμενα βήματα».


Πηγή