Υπουργείο Παιδείας: Νέες διευκρινίσεις για τις εγγραφές και μετεγγραφές σε εσπερινά λύκεια

Με νέα εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας σχετικά με τις εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών σε Εσπερινά Λύκεια, διευκρινίζει τα εξής: «Αναφορικά με τη δεύτερη προϋπόθεση για την εγγραφή και μετεγγραφή ανήλικων μαθητών στα Εσπερινά Γενικά Λύκεια (προσκόμιση αντιγράφου φορολογικής δήλωσης), το όριο των 8.879 ευρώ αφορά ετήσιο ατομικό εισόδημα, η ετήσια προσαύξηση των 3.000 ευρώ αναφέρεται σε εξαρτώμενα μέλη και το όριο των 17.270 ευρώ αφορά ετήσιο εισόδημα για 4μελή οικογένεια (με 2 ενήλικες και 2 εξαρτώμενα μέλη), επομένως για οποιαδήποτε διαφοροποίηση ως προς τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών γίνεται προσαύξηση ή μείωση του εν λόγω ορίου κατά 3.000 ευρώ, αντιστοίχως. Επιπρόσθετα, σε περιπτώσεις που ο κηδεμόνας του μαθητή είναι άνεργος, κατά την εγγραφή ή μετεγγραφή του μαθητή σε Εσπερινό Λύκειο, αρκεί η προσκόμιση κάρτας ανεργίας του κηδεμόνα σε ισχύ και δεν απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου φορολογικής δήλωσης.»

Διευκρινίζεται  ότι για τους μαθητές που φοίτησαν κατά το σχολικό έτος 2015-2016 στην Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου και επιθυμούν να συνεχίσουν τη φοίτησή τους κατά το σχολικό έτος 2016-2017 στο Εσπερινό Λύκειο, θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στη με αρ. πρωτ. 95959/Γ2/02-08-2010 εγκύκλιο, με θέμα «Μετεγγραφές μαθητών από Ημερήσια σε Εσπερινά Γενικά Λύκεια», ενώ για τους μαθητές που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία και επιθυμούν να εγγραφούν ή να μετεγγραφούν σε Εσπερινό Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2016-2017, ισχύει η με αρ. πρωτ. Φ1/95628/Δ2/10-06-2016  εγκύκλιος, όπως συμπληρώνεται με την παρούσα, αρχής γενομένης από 1-9-2016.
protothema.gr