Το ΑΣΕΠ ενέκρινε 98 θέσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για την πρόσληψη αντίστοιχου αριθμού υπαλλήλων, τεσσάρων ειδικοτήτων για 24 μήνες μήνες. Στον διαγωνισμό, έχουν δικαίωμα συμμετοχής υποψήφιοι από 18 έως 65 ετών.


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ, 98 ΑΤΟΜΑ


Πηγή