Ο Συνήγορος του Καταναλωτή σε μία προσπάθεια να προστατεύσει τους καταναλωτές από πιθανές «παγίδες» δίνει μια σειρά από συμβουλές για το τι πρέπει να προσέξουν κατά τη διάρκεια των αγορών τους.

Όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα του ο Συνήγορος του Καταναλωτή, «οι καταναλωτές πρέπει να αντιλαμβάνονται ότι το μάρκετινγκ των Black Friday και Cyber Monday αποσκοπεί στη δημιουργία κλίματος καταναλωτικής αδημονίας και ευφορίας, που ευνοεί την κίνηση της αγοράς, ωστόσο οι καταναλωτές είναι εκείνοι που θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να καθορίζουν τον χρόνο και το περιεχόμενο των αγορών τους με σύνεση, στη βάση των πραγματικών αναγκών και των οικονομικών δυνατοτήτων τους και, πάντως, όχι υπό καθεστώς ψυχολογικής παρόρμησης».


Πηγή