Τουλάχιστον 9 στους 10 πολίτες βλέπουν θετικά την πρόσληψη ιδιωτών σε θέσεις «κλειδιά» στον ΕΦΚΑ και επιθυμούν να επεκταθεί το μέτρο και σε άλλους φορείς του δημοσίου τομέα με αντίστοιχα προβλήματα.

Πιο συγκεκριμένα, 7 στους 10 πολίτες αποδέχονται ως θετικό μέτρο τις συντάξεις fast track, ενώ την ίδια ώρα η πλειονότητα βλέπει θετικά την δυνατότητα πρόσληψης ιδιωτών σε θέσεις διευθυντών και γενικών διευθυντών στον ΕΦΚΑ.

Επίσης, οι πολίτες θεωρούν πως έχει βελτιωθεί η λειτουργία του ΕΦΚΑ τους τελευταίους 12 μήνες και βλέπουν περισσότερα θετικά παρά αρνητικά όσον αφορά την τηλεφωνική εξυπηρέτηση αλλά και την εξυπηρέτηση από τα υποκαταστήματα και της λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.


Πηγή