Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι πρόκειται να τροποποιηθεί ο οδηγός του προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ», με βασικό σημείο της τροποποίησης την παράταση για την υποβολή αιτήσεων ένταξης μέχρι και τις 30 Απριλίου 2023.

Παράλληλα, αλλάζει το ανώτατο όριο για την επιλεξιμότητα των προτεινόμενων επεμβάσεων στο Πρόγραμμα από 1,50 ευρώ ανά εξοικονομούμενη πρωτογενή ενέργεια ετησίως (kWh/έτος), γίνεται 1,80 ευρώ.


Πηγή