Έρχεται υπουργική απόφαση για το ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες θα μπορούν να εξαιρεθούν από το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, όπως γνωστοποίησε σήμερα ο υφυπουργός Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό του Real Fm, 97,8.

«Υπάρχουν εξαιρέσεις για τα μικρά χωριά, για τα νησιά μέχρι 3.100 κατοίκους, τους νέους επαγγελματίες, τα ΑμεΑ. Τα τρία πρώτα χρόνια οι νέοι επαγγελματίες πληρώνουν 0. Το νέο νομοσχέδιο αλλάζει την φιλοσοφία και λέει ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν και η ίδια η δουλειά, ο ιδρώτας που βάζει κάθε χρόνο ο ελεύθερος επαγγελματίας» είπε αρχικά.

«Επεκτείνουμε τη μαχητότητα των τεκμηρίων ακριβώς για να έχουμε περιπτώσεις όπως εγκυμοσύνη ή η λοχεία ή και οι φυσικές καταστροφές. Λαμβάνουμε υπόψιν τις ιδιαιτερότητες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει οριζόντια. Αλλά γίνεται με στοχευμένο τρόπο μέσω της διαδικασίας της μαχητότητας, δηλαδή των επιφυλάξεων του φορολογουμένου. Και θα έχουμε μια υπουργική απόφαση που θα εξηγήσουμε το πώς πρέπει να γίνει» σημείωσε ο κ. Θεοχάρης.

«Δηλαδή η υπουργική απόφαση για το μαχητό θα εξηγεί το πώς θα μπορεί να κάνει τη δήλωση με την επιφύλαξη αλλά και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα και πώς ακριβώς θα λειτουργεί αυτό», εξήγησε.

«Μαχητό είναι όποιος αντικειμενικά δεν έχει τη δυνατότητα να εργαστεί» διευκρίνισε. «Υπάρχουν και οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που μας κατηγορούν πως χαϊδεύουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες. Άρα αυτό είναι ένα δείγμα ότι έχουμε ένα ισορροπημένο νομοσχέδιο που κάποιους ξεβολεύει και κάποιοι άλλοι μας κριτικάρουν» συμπλήρωσε.

Ακούστε το ηχητικό:


Οι εξαιρέσεις του ελάχιστου τεκμαρτού

Μεταξύ άλλων υπενθύμισε τις κατηγορίες των πολιτών που εξαιρούνται από το ελάχιστο τεκμαρτό, σύμφωνα με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

  • Τα μικρά χωριά μέχρι 500 κατοίκους.
  • Τα νησιά μέχρι 3.100 κατοίκους,
  • Τα άτομα με αναπηρία και
  • Οι νέοι επαγγελματίες

Τι αναφέρει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Το κείμενο του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που φέρει τι τίτλο «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής» που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση αναφέρει μεταξύ άλλων :

Δίκαιο σύστημα φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Θεσπίζεται το ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και η μείωση κατά 50% του τέλος επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, που δηλώνουν εισοδήματα υψηλότερα από το τεκμήριο, ενώ για όσους δηλώνουν χαμηλότερα εισοδήματα, το τέλος μειώνεται κατά 25%. Βασική φιλοσοφία του νομοσχεδίου είναι ότι η προσωπική συνεισφορά κάθε ελεύθερου επαγγελματία στην ατομική του επιχείρηση δεν μπορεί να αποτιμάται σε επίπεδο χαμηλότερο από το εισόδημα του μισθωτού που πληρώνεται με τον κατώτατο μισθό. Προκειμένου να μην υπάρχει εξισωτική αντίληψη, το ύψος της προσωπικής αυτής συνεισφοράς προσαυξάνεται
ανάλογα με τα χρόνια της επαγγελματικής δραστηριότητας, το σύνολο της μισθοδοσίας και το ύψος του τζίρου της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, για τον υπολογισμό της φορολογίας λαμβάνονται υπόψιν:

α) Ο εκάστοτε ισχύων κατώτατος μισθός προσαυξημένος κατά 10% για κάθε 3 χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την πρώτη εξαετία ή ο ανώτερος ετήσιος μισθός που ο ελεύθερος επαγγελματίας καταβάλλει σε υπάλληλό του. Λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο από τα δύο ποσά με ανώτατο όριο σε κάθε περίπτωση τις 30.000 ευρώ.

β) Συντελεστής προσαύξησης του ποσού που προκύπτει από το προηγούμενο κριτήριο, στις περιπτώσεις που ο ετήσιος τζίρος είναι υψηλότερος από το μέσο όρο του εκάστοτε κλάδου. Η προσαύξηση είναι 35 % για όσους πραγματοποιούν τζίρο μεγαλύτερο του μέσου όρου, 70% για τζίρο μεγαλύτερο του 150% του μέσου όρου και 100% για τζίρο που υπερβαίνει το διπλάσιο του μέσου όρου.

γ) Το 10 % του κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού με όριο τις 15.000 ευρώ. Το ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο 50.000 ευρώ και είναι
το άθροισμα τριών συντελεστών. Ορίζεται ότι το τεκμήριο δεν εφαρμόζεται κατά τα τρία πρώτα χρόνια της επαγγελματικής δραστηριότητας, για το τέταρτο έτος μειώνεται κατά 67 % και για το πέμπτο έτος κατά 33%.

Υπενθυμίζεται ότι το τεκμήριο είναι μαχητό. Με το νομοσχέδιο εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις προκειμένου ο φορολογούμενος να αμφισβητήσει το τεκμήριο. Πιο αναλυτικά: Οι φορολογούμενοι μπορούν να αμφισβητήσουν το τεκμήριο στις περιπτώσεις ιδίως που:

α) υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία,

β) είναι φυλακισμένοι,

γ) νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική,

δ) βρίσκονται σε αδυναμία άσκησης δραστηριότητας λόγω εγκυμοσύνης ή λοχείας με βάση την εργατική νομοθεσία,

ε) έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από εκτεταμένες φυσικές καταστροφές που κατέστησαν αδύνατη, συνολικά ή μερικά, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας,

στ) τελούν υπό ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης ή της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους,

ζ) τελούν υπό απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος ή άλλου χώρου άσκησης της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σε εφαρμογή απόφασης δημόσιας αρχής για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή άλλου λόγου που υπαγορεύει το δημόσιο συμφέρον,

η) προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανωτέρας βίας δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση ο φορολογούμενος οφείλει να προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του. Στο νομοσχέδιο ορίζεται ότι από την εφαρμογή του τεκμηρίου απαλλάσσονται οι επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%. Το τεκμήριο μειώνεται κατά 50 % για τους επαγγελματίες που ασκούν δραστηριότητα και έχουν την κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100.

Τυχόν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις ή από αγροτική επιχειρηματικήδραστηριότητα συνυπολογίζονται για την κάλυψη του τεκμηρίου. Για παράδειγμα αν το τεκμήριο για έναν επαγγελματία προσδιορίζεται στις 12.000 ευρώ και ο ίδιος έχει εισόδημα από μισθούς ύψους 7.000 ευρώ, το τεκμήριο μειώνεται στις 5.000 ευρώ (12.000-5.000).

Ορίζεται μεταβατική διάταξη με την οποία οι επαγγελματίες που θα φορολογηθούν για τα φετινά (2023) εισοδήματα με το τεκμήριο, θα πληρώσουν το 2024 μειωμένη
κατά 50 % προκαταβολή φόρου.

Για την αντιμετώπιση καταχρηστικών ενεργειών ορίζεται ότι φορολογούμενος που διακόπτει το ελεύθερο επάγγελμα και συμμετέχει ως μοναδικός μέτοχος ή εταίρος σε μονοπρόσωπη εταιρεία που ασκεί την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα , μπορεί να φορολογείται με το τεκμήριο αν από τη σύγκριση των φόρων στις δυο περιπτώσεις προκύπτει μικρότερη φορολογική επιβάρυνση.

Προβλέπεται ότι η προσαύξηση λόγω ΚΑΔ δεν ισχύει όταν ο μέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών του αντίστοιχου ΚΑΔ δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ ή όταν το πλήθος των επιτηδευματιών που υπάγονται στον συγκεκριμένο ΚΑΔ δεν υπερβαίνει τους 30. Διευκρινίζεται επίσης ότι για τον υπολογισμό του μέσου όρου του κύκλου εργασιών δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιτηδευματίες με μηδενικό τζίρο. Για τους επαγγελματίες που δηλώνουν ζημιές και φορολογούνται με το τεκμήριο, προβλέπεται ότι οι ζημιές δεν μεταφέρονται για να συμψηφιστούν με τα κέρδη επομένων ετών.


enikonomia.gr