Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων, Αποκλειομένων και Θεατρικών Επιχειρήσεων-Παρόχων για το Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Θεάματος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τη χειμερινή περίοδο 2022-2023.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αν η αίτηση τους βρίσκεται μεταξύ των δικαιούχων – παρόχων, ενώ όσοι αποκλείστηκαν μπορούν να υποβάλουν τις ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων αποκλειστικά ηλεκτρονικά από σήμερα, Τρίτη 8 Νοεμβρίου και ώρα 10:00, έως την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου και ώρα 15:00, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Συγκεκριμένα:


Πηγή