Την απόφαση κατανομής θέσεων για το Γενικό Επιτε- λείο Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998 δημοσιεύει η aftodioikisi.gr. Με αυτό τον τρόπο προχωρά η υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./12/7945/ 17-01-2019 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (παρ.1 του άρθρου 2 ), με την
οποία εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών πρόσληψης εξήντα επτά (67) Μόνιμων Πολιτικών Υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη εργασιών Υποβρυχίων (Υ/Β).

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΦΕΚ, ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Πηγή