Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος του Έλληνα σε σχέση με την υγεία του; - Νέα έρευνα

 

Κάποιοι θα απαντούσαν εύκολα, ότι ο Έλληνας φοβάται περισσότερο απ’όλα…το Εθνικό Σύστημα Υγείας.Όμως, δεν ήταν αυτή η δημοφιλέστερη απάντηση που έδωσε η πλειοψηφία από τους 1.227 έλληνες που συμμετείχαν στην μελέτη «τι θεωρείτε πιο επικίνδυνο για την υγεία σας», μια έρευνα που διεξήγαγε η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και  παρουσιάσθηκε  κατά τη διάρκεια του 2nd European Risk Summit με τίτλο “Living in an uncertain world. Risk Communication:Principles-Srategies-Tools”.

Δείτε τι απάντησαν :

το 98% των ερωτηθέντων θεωρεί πιο επικίνδυνο τη ρύπανση του περιβάλλοντος

95% τα χημικά κατάλοιπα στα τρόφιμα

91% το κάπνισμα

87,4% της επιδημίες,

82,4% τα γεννετικά τροποποιημένα τρόφιμα και το παθητικό κάπνισμα

Οσον αφορά στις απαντήσεις που έδωσαν σε σχέση με «τους κινδύνους που απειλούν την υγεία»:

80,3% πιστεύει ότι η η ελληνική πολιτεία και οι κρατικές δομές υγείας δεν είναι σε θέση να τους ελέγξουν

61,3% πιστεύει ότι ούτε ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να το πράξει,

49, 6% απάντησε ότι οι ειδικοί  και οι επιστήμονες δεν παρουσιάζουν με έγκυρο και αξιόπιστο τρόπο τους κινδύνους που απειλούν την υγεία, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό…

66% πιστεύει ότι η παρουσίαση των κινδύνων για την υγεία από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δεν γίνεται με έγκυρο και αξιόπιστο τρόπο.

 

 

 

 

 

 

Πηγή:tsekouratoi.gr