Η συγκλονιστική µαρτυρία του καρδιοπαθή που ενώ είχε εισαχθεί στο χειρουργείο, τον έβγαλαν επειδή δεν είχε προσκοµίσει το βιβλιάριο της πρόνοιας!
Την ίδια ηµέρα που ο υπουργός Υγείας Aδωνις Γεωργιάδης, λίγο πριν από τον επερχόµενο ανασχηµατισµό του, ανακοίνωνε πως η κυβέρνηση προχωράει σε πρόγραµµα για την υγειονοµική κάλυψη περίπου 2,4 εκατοµµυρίων ανασφάλιστων και άπορων Ελλήνων – σχέδιο στο οποίο βάζουν πολλά ερωτηµατικά οι γιατροί – συνάντησαμε στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό ιατρείο Ελληνικού τον ανασφάλιστο συµπολίτη µας, που αντιµετωπίζει βαριά καρδιοπάθεια.

Ο οποίος ενώ τελικά είχε εισαχθεί στο χειρουργείο για να προχωρήσει σε επέµβαση, διότι κινδύνευε η ζωή του, η επέµβαση δεν πραγµατοποιήθηκε, µετά από έφοδο στο χειρουργείο του υπεύθυνου λογιστηρίου «Ευαγγελισµός», ο οποίος ζητούσε να διακοπεί το χειρουργείο, επειδή ο ασθενής δεν είχε προσκοµίσει το βιβλιάριο της πρόνοιας!