Στήριξη σε 500 οικογένειες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παρέχει η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «ΠΡΑΞΙΣ», μέσω του προγράμματος «κοινωνική κατοικία». Η παρατεταμένη οικονομική κρίση στη χώρα μας, έχει πλήξει χιλιάδες οικογένειες, οι οποίες αδυνατούν να καλύψουν, ακόμα και τις βασικές ανάγκες διαβίωσης.

Το Πρόγραμμα «Κοινωνική Κατοικία» είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα με τελικούς λήπτες νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται στα όρια της ένδειας. Αφορά την υποστήριξη οικογενειών που κινδυνεύουν άμεσα να μείνουν άστεγες, μέσω της παροχής στοχευόμενων ενεργειών υποστήριξης.

Βασικός πυλώνας της δράσης αυτής θεωρούνται όλες οι ενέργειες, προκειμένου στην εργασιακή (επαν)ένταξη των ωφελουμένων μελών των οικογενειών. Απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση των οικογενειών  που αντιμετωπίζουν έντονα όλο το φάσμα των συνεπειών της μεταβολής του εισοδήματός τους, να διατηρήσουν την κατοικία τους, αντιμετωπίζοντας έτσι τις συνέπειες της κρίσης με πιο ανώδυνο τρόπο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νοικοκυριά Ελλήνων, κατά προσέγγιση νοικοκυριά αποτελούμενα από τέσσερα (4) μέλη κατά μέσο όρο. Η ύπαρξη ανήλικων τέκνων και η μεταβολή του εισοδήματος τα τελευταία δύο έτη αποτελούν βασικές προϋποθέσεις.

Η γεωγραφική έκταση του προγράμματος είναι η περιφέρεια της Αττικής και η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, όπου παρέχονται ενδεικτικά οι παρακάτω υπηρεσίες, προσαρμοσμένες πάντα στις ανάγκες του εκάστοτε νοικοκυριού:

•  Επιδότηση ενοικίου και ΔΕΚΟ

•  Επισκευές σπιτιών

•  Σίτιση (μέσω διατακτικών super market)

•  Μέσα ενίσχυσης / διαβίωσης

•  Ιατροφαρμακευτική στήριξη ωφελουμένων

•  Ψυχοκοινωνική στήριξη ωφελουμένων

•  Χρηματοοικονομική Παιδεία Οικογένειας

• Εργασιακή Συμβουλευτική/ Προώθηση στην αγορά εργασίας

aftodioikisi.gr