Την υστέρηση της Ελλάδας παρουσιάζει η νέα σειρά στοιχείων που διέθεσε ο ΟΟΣΑ και αφορούν στην κοινωνία των τηλεπικοινωνιακών δίκτυων υπερυψηλών ταχυτήτων (Gigabit Society). Με βάση τα στοιχεία που παραθέτει ο οργανισμός, η χώρα μας υστερεί σε δύο κύρια σημεία, στα δίκτυα νέας γενιάς υπερυψηλών ταχυτήτων στη σταθερή τηλεφωνία και στη σύνδεση μέσω κινητού στο Διαδίκτυο.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία Δεκεμβρίου 2015, η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία θέση (34η μεταξύ 34 χωρών της ζώνης του ΟΟΣΑ), σύμφωνα με τον δείκτη διείσδυσης των ευρυζωνικών συνδέσεων μέσω οπτικής ίνας. Με βάση τη συγκεκριμένη αξιολόγηση, στο τέλος του περασμένου Δεκεμβρίου, μόλις το 0,2% των ευρυζωνικών συνδέσεων της χώρας βασιζόταν σε οπτική ίνα. Ο μέσος όρος στη ζώνη του ΟΟΣΑ την ίδια περίοδο είχε διαμορφωθεί σε 19,4%, ενώ οι χώρες με την υψηλότερη διείσδυση οπτικών ινών ήταν η Ιαπωνία (73,2%), η Κορέα (71,3%) και η Λετονία (60,7%). Ακόμη και στη γείτονα Τουρκία, το 17,6% των ευρυζωνικών συνδέσεων βασίζεται σε οπτικές ίνες που προσφέρουν πραγματικά υπερυψηλές ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων, άνω των 100 Mbps.

Σε ό,τι αφορά την ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση, η χώρα κατατάσσεται στην προτελευταία θέση (34η μεταξύ 35 χωρών) της ζώνης του ΟΟΣΑ. Στην Ελλάδα, στο τέλος του περασμένου έτους, οι ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις (mobile broadband subscriptions) αντιστοιχούσαν στο 46,8% του πληθυσμού. Ο μέσος όρος του δείκτη για τις χώρες του ΟΟΣΑ ανερχόταν σε 90,3% και η Ιαπωνία είναι για άλλη μια φορά η χώρα με τη μεγαλύτερη διείσδυση ευρυζωνικών στη ζώνη του ΟΟΣΑ. Η μόνη χώρα που υστερεί σε σχέση με την Ελλάδα στη διείσδυση της ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης είναι η Ουγγαρία (40,1%), ενώ υπερτερεί η Τουρκία (50,4%) και η Πορτογαλία (53,3%).

Η σημαντική υστέρηση της χώρας φαίνεται και από ένα επιπλέον δείκτη. Την αύξηση της διείσδυσης των ευρυζωνικών συνδέσεων σταθερού δικτύου. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η Ελλάδα το 2015 παρουσίασε την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση στη ζώνη του ΟΟΣΑ, κατά περίπου πέντε ποσοστιαίες μονάδες. Συγκεκριμένα η διείσδυση ανήλθε στο 31,7% του πληθυσμού, έναντι 26,2% που ήταν πέρυσι. Μόνον η Πορτογαλία εμφάνισε υψηλότερη αύξηση της διείσδυσης κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες και η Ελβετία κατά 5,2 ποσοστιαίες μονάδες. Συνολικά στη ζώνη του ΟΟΣΑ, η διείσδυση διευρύνθηκε στη διάρκεια του 2015 κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες.

Την παραπάνω ώθηση στις ευρυζωνικές συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας σήμερα προκαλούν οι λιγότεροι ανεπτυγμένοι στον συγκεκριμένο τομέα. Αντίθετα οι περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες στον συγκεκριμένο τομέα υποχωρούν, όπως για παράδειγμα η Φινλανδία. Η τελευταία εμφανίζει υποχώρηση κατά μιάμιση ποσοστιαία μονάδα στις ευρυζωνικές συνδέσεις σταθερής. Προφανώς, οι Φινλανδοί αγοράζουν πλέον περισσότερο ασύρματη, παρά ενσύρματη ευρυζωνική πρόσβαση. Επίσης χώρες με υψηλή διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων εμφανίζονται στα όρια του κορεσμού, όπως η Δανία, η Αυστραλία και η Λετονία.

Πάντως, η ταχεία αύξηση της διείσδυσης των ευρυζωνικών συνδέσεων της χώρας κλείνει το χάσμα που είχε σχηματιστεί στο παρελθόν μεταξύ Ελλάδας και των πιο ανεπτυγμένων χώρων της ζώνης του ΟΟΣΑ. Ειδικότερα, η διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων σταθερής τηλεφωνίας στο τέλος του 2015 (31,7%) έφερε την Ελλάδα στη 15η θέση μεταξύ 35 χωρών του ΟΟΣΑ. Επίσης ο δείκτης αυτός είναι υψηλότερος του μέσου όρου που διαμορφώθηκε την ίδια περίοδο στη ζώνη του ΟΟΣΑ και ήταν 29%. Ωστόσο, το μοντέλο ανάπτυξης της χώρας βασίζεται στη λιγότερο εξελιγμένη τεχνολογία των συνδέσεων χαλκού αντί των οπτικών ινών, που αποτελεί πλέον το νέο πεδίο ανταγωνισμού επιχειρήσεων και κρατών.

Πηγή: kathimerini.gr