Η περιφερειακή υπηρεσία Ι.Ε.Κ Αναβύσσου του Υπουργείου Τουρισμού ανακοινώνει την πρόσληψη (ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού) , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ


Πηγή