Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης δήμου Κασσάνδρας, που εδρεύει στα Λουτρά Αγίας Παρασκευής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ


Πηγή