Ο δήμος Τανάγρας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προσλάβει διδακτικό προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου (επί ωρομισθία) και με χρονική διάρκεια σύμβασης έως 8 μήνες, για τις ανάγκες λειτουργίας εικαστικών, θεατρικών και μουσικών μαθημάτων του Δήμου Τανάγρας, για την περίοδο 2018 – 2019, συνολικού αριθμού 3 ατόμων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ


Πηγή