Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 30.6.2019, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου .

Ειδικότητα: ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ


Πηγή