Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 4 μηνών, 2 ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Ειδικότητες: ΠΕ Ψυχολόγων, ΔΕ Οδηγός

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Πηγή