Ο Πρόεδρος του ν.π.δ.δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιων μουσικών για την παροχή διδακτικού έργου συνολικού αριθμού 2 ατόμων για το Δημοτικό Ωδείο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ


Πηγή