Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων (Αρχαιολόγος, Διοικητικό προσωπικό) για 2, 5 και 8 μήνες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΦΑ ΚΟΖΑΝΗΣ


Πηγή