Ο δήμος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη, το ανώτατο, 50 Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως 8 μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2018-2019.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


Πηγή