Συγκεκριμένα , το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών μετά και την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος της 24η Μαΐου 2016, αποφάσισε την συνέχιση της αποχής των Δικηγόρων της Αθήνας έως και την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ θα συνεδριάσει εκ νέου την Τετάρτη, 1η Ιουνίου 2016 για να καθορίσει την περαιτέρω στάση του.

Στη σημερινή συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αποφάσισε την προώθηση της διαδικασίας μετατροπής του Τομέα Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών (κλάδος εφάπαξ) σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου προαιρετικής ασφάλισης βάσει των διατάξεων του ν. 3029/02 με την άμεση σύνταξη σχετικής αναλογιστικής μελέτης.

Υπενθυμίζεται, ότι με τον νέο ασφαλιστικό νόμο, προβλέπεται (μόνο για τους Δικηγόρους Αθηνών) υποχρεωτική ασφάλιση στον κλάδο εφ’ άπαξ, με ποσοστό 4% επί του καθαρού εισοδήματός τους, και δη για τους μετά την 1.1.93 ασφαλισμένους, καθώς, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Πειραιώς και Θεσσαλονίκης έχουν ήδη από το έτος 2008 μετατρέψει τον κλάδο εφάπαξ σε προαιρετικής ασφάλισης, βάσει των άνω διατάξεων και ως εκ τούτου τα μέλη τους απαλλάσσονται της προαναφερθείσης ασφαλιστικής επιβάρυνσης του 4%.

 

newsbeast.gr