Ο σχεδιασμός τουριστικής προβολής για τα επόμενα τρία χρόνια παρουσιάστηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018, ο οποίος αποτελεί τη σύνθεση των απόψεων των φορέων τουρισμού της Περιφέρειάς μας, μετά τη σχετική διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε και στις τρεις περιφερειακές ενότητες, ξεκινώντας από την Ηλεία.

Στόχος της στρατηγικής είναι η ενίσχυση και η καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων μέσων, αλλά και της παρουσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε διαφορετικές στοχευμένες δράσεις, επεκτείνοντας το αποτύπωμα και την προβολή της περιοχής στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει ενίσχυση των θετικών προοπτικών που έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή από τα έργα υποδομής που έχουν ολοκληρωθεί, αλλά και αυτών που πρόκειται να γίνουν τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Το συγκεκριμένο σχέδιο, μετά την έγκριση από την Εκτελεστική, θα εισαχθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την έγκρισή του, ενώ θα αποτελέσει και τη βάση για την υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ, προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση των δράσεων.

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαθέτει σχέδιο και στρατηγική. Δεν έχει έναν κατάλογο έργων, αλλά μία στρατηγική, που έχει σχέδιο, έργο και αξιολόγηση. Πρόκειται για ένα σχέδιο από κάτω προς τα πάνω, δυναμικό, που μπορεί να προσαρμόζεται στις αλλαγές και τις ανάγκες της τριετίας», τόνισε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας.

«Κάθε μία Περιφερειακή Ενότητα διαθέτει τα δικά της πλεονεκτήματα. Με αυτά τα πλεονεκτήματα προχωράμε», ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Καρπέτας, προσθέτοντας ότι «όλες οι προτάσεις που κατατέθηκαν θα ληφθούν υπόψη».

Προκειμένου, να διατηρηθεί η δυναμική της τουριστικής προβολής όπως διαμορφώθηκε με το προηγούμενο «Σχέδιο Δράσης Τουριστικής Προβολής και Εξωστρέφειας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, περιόδου 2017-2018», προτείνεται ένα νέο Σχέδιο Δράσης Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2019- 2021, αυτή τη φορά χρηματοδοτούμενο μέσω ΕΣΠΑ, ύψους περίπου € 1.000.000,00.

Το νέο Σχέδιο Δράσης Τουριστικής Προβολής θα αφορά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση προώθησης του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μέσω του σχεδιασμού συγκεκριμένης επικοινωνιακής στρατηγικής χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα εργαλεία marketing τα οποία θα συνδράμουν στη δημιουργία μιας ιδιαίτερης τουριστικής ταυτότητας και ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ευρύτερης περιοχής.

Στόχος είναι πιο δυναμικές παρεμβάσεις τουριστικής προβολής ώστε όλος ο κόσμος, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να γίνει γνώστης των πλεονεκτημάτων και της ομορφιάς και των επιλογών που διαθέτει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σε αυτό το πλαίσιο, μία από τις κύριες προτεραιότητες πρέπει να είναι η διεύρυνση των χωρών από όπου τουρίστες επισκέπτονται την περιοχή μας, ιδιαίτερα της Βαλκανικής, αφού πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ολοκλήρωση των οδικών αξόνων της Ολυμπίας και Ιονίας Οδού.

Επιπρόσθετα, πρέπει να υπάρξει στόχευση διείσδυσης και σε πιο μακρινές αγορές όπως αυτή της Κίνας, αλλά και ενίσχυσης του ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μέσω για παράδειγμα, της δημιουργίας τρισδιάστατων περιηγήσεων προορισμών υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος της Δυτικής Ελλάδας ή και της ανάπτυξης της εφαρμογής της ιστοσελίδας τουριστικής προβολής σε κινητά τηλέφωνα και tablets.

Έτσι, οι νέοι άξονες του νέου σχεδίου δράσεων τουριστικής προβολής για την περίοδο 2019- 2021 είναι οι εξής:

  • Όλοι οι κύριες αγορές διεθνών αφίξεων στο αεροδρόμιο Άραξου (Ρωσία, Γερμανία, Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία, Ισραήλ, κ.α.) αποτελούν στόχο στο νέο πρόγραμμα τουριστικής προβολής τόσο όσον αφορά τη συμμετοχή της ΠΔΕ στις εκθέσεις, όσο και ηλεκτρονικά.
    • Υλοποίηση πλάνου και στοχευμένων ενεργειών επικοινωνίας προς το B2B και B2C κοινό σε ψηφιακό (ιστοσελίδα, application, Social Media κ.α.) και μη ψηφιακό περιβάλλον (συμμετοχή σε εκθέσεις, δημόσιες σχέσεις κ.α.).
      • Ενσωμάτωση στην τουριστική προβολή της ΠΔΕ των τοπικών προϊόντων Π.Ο.Π και Π.Γ.ΕΔίνεται έμφαση στην εσωτερική αγορά, αλλά και στη Βαλκανική αγορά (εκθέσεις, εκδηλώσεις, διαφήμιση), προκειμένου η ΠΔΕ να επωφεληθεί τουριστικά από την ολοκλήρωση των κύριων εθνικών οδικών αξόνων, δηλαδή της Ολυμπίας και Ιονίας Οδού. Η έμφαση στη Βαλκανική αγορά αποτελεί αίτημα και των τοπικών φορέων τουρισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο οι δράσεις κατηγοριοποιούνται ως εξής:

Το σύνολο της επικοινωνιακής στρατηγικής θα εστιάζει σε ένα μίγμα B2C & B2B κοινού, παραδοσιακών και νέων αγορών και συγκεκριμένων τμημάτων πληθυσμού με ειδικά χαρακτηριστικά:

Έτσι, η παραπάνω στρατηγική στόχευσης εξειδικεύεται στις παρακάτω δράσεις:

  1. 1. Συμμετοχή σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις και Εκδηλώσεις

Σκοπός είναι η συμμετοχή της ΠΔΕ σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι τουριστικές εκθέσεις αποτελούν ένα παραδοσιακό εργαλείο προβολής ενός προορισμού. Καθώς όμως τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα κερδίζουν έδαφος στις προτιμήσεις του κοινού ως μέσο ενημέρωσης, είναι σημαντικό η χρήση του εργαλείου των εκθέσεων να γίνει στοχευμένα, με την συμμετοχή της περιφέρειας σε συγκεκριμένες εκθέσεις αγορών-στόχων.

  1. 2. Ειδική Προβολή (Προβολή σε Χώρες του Εξωτερικού και σε Πόλεις του Εσωτερικού)

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι να αποτελέσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τον οικοδεσπότη δυνητικών επισκεπτών και παραγόντων επιρροής της τουριστικής αγοράς, χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθούν από τη δική τους πόλη, δίνοντάς τους μια «γεύση» από το πολυδιάστατο τουριστικό προϊόν που προσφέρει.

  1. 3. Συμμετοχή σε B2B Workshops, Επαγγελματικά Ταξίδια Παρουσίασης, Εκδηλώσεις Παρουσίασης Προορισμού

Σκοπός είναι η συμμετοχή σε Β2Β WORKSHOPS και εκδηλώσεις παρουσίασης του προορισμού της ΠΔΕ σε εξειδικευμένο κοινό του τουριστικού κλάδου (τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους τουρισμού) σε στοχευμένες αγορές του εξωτερικού και εσωτερικού, με στόχο να προωθηθεί το χαρτοφυλάκιο τουριστικών προϊόντων της ΠΔΕ (π.χ. προτείνοντας θεματικές διαδρομές ή διακοπές ειδικού ενδιαφέροντος) και καλλιεργώντας μια σταθερή σχέση συνεργασίας με αυτά κανάλια προβολής και διανομής.

Η συγκεκριμένη δράση, «Workshops 2019-2021», άπτεται της στρατηγικής τουριστικής προβολής και προώθησης της ΠΔΕ, είναι εξαιρετικά σημαντική και συμβάλλει στην «τοποθέτηση» (positioning) του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην ενίσχυση του brand name, καθώς και στη διαμόρφωση της τουριστικής ζήτησης σε νέες και πολλά υποσχόμενες αγορές (π.χ. όπως ήταν η εκδήλωση στο Ντουμπάϊ).

  1. 4. Offline Διαφημιστική προβολή

Οι περισσότερο παραδοσιακές αλλά ακόμα επίκαιρες μέθοδοι διαφήμισης που στοχεύουν κι εξυπηρετούν μεγάλο μέρος των ομάδων – στόχων και συνεπώς απαιτείται η διαμόρφωση και υλοποίηση αναλυτικού πλάνου δημοσιότητας στα μέσα του έντυπου τύπου, της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης.

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης σκοπός είναι ο σχεδιασμός των καταχωρήσεων, η κατάρτιση και υλοποίηση αναλυτικού πλάνου δημοσιότητας (Media Plan) σε εγχώρια ΜΜΕ ή του εξωτερικού, το οποίο θα περιλαμβάνει τον έντυπο τύπο, την τηλεόραση και inflight περιοδικά.

5. Online Διαφημιστική προβολή

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η επικαιροποίηση και η αναβάθμιση του περιεχομένου των δομών της τουριστικής προβολής της ΠΔΕ στο διαδίκτυο, όπως είναι η υπάρχουσα ιστοσελίδα της, αλλά και η δημιουργία νέων σύγχρονων εργαλείων για την προσέλκυση επισκεπτών, τόσο από την Ελλάδα όσο και από αγορές – στόχους του εξωτερικού.

  1. 6. Παραγωγή και εκτύπωση έντυπου και ψηφιακού υλικού τουριστικής προβολής της ΠΔΕ

Η δράση αυτή θα αφορά την παραγωγή και εκτύπωση έντυπου και ψηφιακού υλικού τουριστικής προβολής της ΠΔΕ, όπως είναι η εκτύπωση του νέου φυλλαδίου και ψηφιακού υλικού (DVDs) σε διάφορες γλώσσες για τις ανάγκες των εκθέσεων και άλλων δράσεων που πιθανά θα συμμετάσχει η ΠΔΕ, η παραγωγή (δημιουργία) νέων θεματικών/ χωρικών φυλλαδίων και εκτύπωση αυτών, η παραγωγή χάρτη της ΠΔΕ, αλλά και η παραγωγή χάρτινης σακούλας και λοιπού διαφημιστικού υλικού.

  1. 7. Φωτογράφηση

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι να εμπλουτισθεί η «τράπεζα» φωτογραφιών της περιοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περαιτέρω τουριστική ανάδειξή της. Στις φωτογραφίες θα αναδεικνύονται τοπία, τοποθεσίες, αλλά και άνθρωποι και σκηνές της καθημερινότητας, δίνοντας πληρέστερη και περισσότερο ελκυστική αίσθηση του χώρου στο δυνητικό επισκέπτη.

  1. 8. Παραγωγή Video και Διαφημιστικών Spot

Σκοπός των βίντεο και σποτ θα είναι η προβολή του ιδιαίτερου χαρακτήρα της ΠΔΕ και του έντονου τουριστικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει. Στη συγκεκριμένη δράση θα δημιουργηθούν χωρικά και θεματικά βίντεο που θα παρουσιάζουν και θα ενισχύουν τις επί μέρους θεματικές ενότητες τουριστικού ενδιαφέροντος της περιοχής.

Επίσης, θα δημιουργηθούν διαφημιστικά σποτ με σκοπό την ενίσχυση της εικόνας της ΠΔΕ ως προορισμό με υψηλό και πολυθεματικό τουριστικό ενδιαφέρον. Τα σποτ θα χρησιμοποιηθούν ως υλικό διαφήμισης σε τηλεοπτικά κανάλια (20’’- 30’’).

  1. 9. Διαφημιστικά Δώρα

Σκοπός των διαφημιστικών δώρων, που θα πρέπει να παραπέμπουν στην κουλτούρα ή την παράδοση της περιοχής της ΠΔΕ, είναι να καλυφθεί η ανάγκη προμήθειας ή/και σχεδιασμού ειδικών αναμνηστικών δώρων με σκοπό την προσφορά τους σε δύο ξεχωριστές ομάδες επισκεπτών:

α) επαγγελματίες, όπως δημοσιογράφους, tour operators κλπ και

β) επίσημους/επίτιμους καλεσμένους, επισκέπτες συνεδρίων κλπ.

  1. 10. Πολυτελές Αναμνηστικό Λεύκωμα

Σε προσπάθεια της ενδυνάμωσης των δημοσίων σχέσεων αλλά και της προβολής και ενίσχυσης του αυθεντικού πνεύματος φιλοξενίας της περιοχής, προτείνεται η δημιουργία ενός πολυτελούς λευκώματος, το οποίο θα λειτουργήσει ως αναμνηστικό δώρο που θα προσφέρεται σε διακεκριμένους επισκέπτες της περιοχής.

  1. 11. Ανάπτυξη εφαρμογών τουριστικής προβολής

Σκοπός είναι η χρήση των πλέον σύγχρονων και δημοφιλών εργαλείων, ειδικά προσφιλή προς νεότερες και μέσες ηλικίες, για την τουριστική προώθηση του προορισμού της ΠΔΕ, για τη βέλτιστη εμπειρία επίσκεψης, καθώς και για την εις βάθος γνώση του τόπου επίσκεψης. Τέτοια εργαλεία μπορεί να είναι οι εφαρμογές σε κινητά τηλέφωνα, η τρισδιάστατη εικονική περιήγηση εμβληματικών μνημείων και κτιρίων της περιοχής, το κεντρικό ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων, αρχείων και πολυμέσων.

thebest.gr


Πηγή