«Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή»: Επιπλέον 61.429 ωφελούμενοι – Θα ενημερωθούν με sms

Οι πόροι για τους επιπλέον δικαιούχους προέρχονται από τον αρχικό προϋπολογισμό του προγράμματος, ύψους 150 εκατ. ευρώ, και απελευθερώνονται σταδιακά.

Οι νέοι ωφελούμενοι ειδοποιούνται με προσωπικό μήνυμα στα κινητά τους τηλέφωνα.


Πηγή