Η Ericsson (NASDAQ: ERIC) ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες ότι ανέλαβε δύο έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020.

Σε συνεργασία με τους συνεταίρους της στους τομείς των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των κοινωφελών υπηρεσιών, η Ericsson θα αναλάβει τη διεξαγωγή πρωτοποριακών ερευνών με χρήση τεχνολογίας 5G, προκειμένου να επιλυθούν οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν οι σημερινές κοινωφελείς επιχειρήσεις.

Το έργο SUCCESS ανήκει σε μια ομάδα έργων που έχουν στόχο την ανάπτυξη νέων λύσεων βάσει της τεχνολογίας 5G ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των ενεργειακών δικτύων· ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση ευφυών μετρητών.

Το έργο, στο οποίο συμμετέχουν 16 συνεταίροι από το χώρο της βιομηχανίας, των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των κοινωφελών υπηρεσιών, ξεκίνησε την 1η Μαΐου 2016 και θα διαρκέσει 26 μήνες.

Το δεύτερο έργο, υπό την ονομασία RE-SERVE, έχει στόχο την ανάπτυξη νέων τεχνικών και λύσεων βασισμένων στην τεχνολογία 5G οι οποίες θα βοηθήσουν τους παρόχους ενέργειας στην εξισορρόπηση της τάσης και της συχνότητας του δικτύου τους, έτσι ώστε η κοινωνία να απολαμβάνει σταθερή παροχή ηλεκτρικής ισχύος, ενώ παράλληλα θα αυξάνεται το ποσοστό ισχύος το οποίο παράγεται από μεταβαλλόμενες ανανεώσιμες μορφές ενέργειας όπως είναι η ηλιακή και η αιολική.

Το έργο, στο οποίο συμμετέχουν 11 συνεταίροι από το χώρο της βιομηχανίας, των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των κοινωφελών υπηρεσιών, ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2016 και θα διαρκέσει 30 μήνες.

Την καθοδήγηση και των δύο έργων έχει αναλάβει το Ericsson Eurolab στο Άαχεν της Γερμανίας, ενώ τεχνικός υπεύθυνος είναι ο καθηγητής Antonello Monti από το πανεπιστήμιο RWTH του Άαχεν.

Η εταιρεία Electrical Supply Board Networks (ESB Networks), κορυφαία της Ιρλανδίας στον ενεργειακό τομέα και πρωτοπόρος στις δραστηριότητες ευφυούς μέτρησης, είναι βασικός συνεργάτης και στα δύο έργα και θα πραγματοποιήσει δοκιμές στη χώρα της πάνω στις λύσεις που θα προκύψουν από το έργο.

Η Marguerite Sayers, Managing Director, ESB Networks, δηλώνει: «Τα ευφυή δίκτυα ενέργειας αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχή ενοποίηση υψηλών επιπέδων κατανεμημένης ανανεώσιμης ενέργειας, θέρμανσης μέσω ηλεκτρισμού και ηλεκτροκίνητων μεταφορών, βοηθώντας έτσι να οδηγηθούμε σε ένα μέλλον χωρίς άνθρακα. Οι εξελίξεις στα ευφυή δίκτυα επιτυγχάνονται μόνο μέσω πρωτοποριακής σκέψης σε συνδυασμό με την υιοθέτηση τεχνολογιών νέας γενιάς.

«Στα πλαίσια του έργου, η ESB συνεργάζεται με την Ericsson, παγκόσμιο ηγέτη στην τεχνολογία επικοινωνιών, καθώς και με Ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά ιδρύματα, για την ανάπτυξη και δοκιμή νέων τεχνολογιών και προτύπων τα οποία προάγουν μακροπρόθεσμα τη βιωσιμότητα της ενεργειακής βιομηχανίας. Τόσο το SUCCESS όσο και το RE-SERVE αποτελούν πρωτοποριακά έργα τα οποία βοηθούν να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η ανθεκτικότητα των δικτύων ενέργειας στη μεταβατική περίοδο έως την απεξάρτηση από τον άνθρακα.

Η συγκεκριμένη συνεργασία καταδεικνύει τη δέσμευση της ESB Networks στην επίτευξη καινοτόμων λύσεων και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και μεθοδολογιών διανομής, τόσο στους πελάτες μας όσο και στις κοινωνίες του μέλλοντος».

Η Charlotta Sund, Head of Customer Group Industry & Society, Ericsson, δηλώνει: «Στο πλαίσιο του εξελισσόμενου μετασχηματισμού όλων των τομέων της βιομηχανίας βάσει των τεχνολογιών 5G, ΙοΤ και cloud, η Ericsson δεσμεύεται να συνεργαστεί με κορυφαίους συνεταίρους του κλάδου για έρευνα και καινοτομίες από κοινού, για έναν κόσμο όπου οτιδήποτε ωφελείται από τη σύνδεση θα είναι διασυνδεδεμένο.

Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με κορυφαίες κοινωφελείς επιχειρήσεις και ερευνητικά ιδρύματα για την εξερεύνηση και την επίλυση των προκλήσεων που σχετίζονται με σημαντικά θέματα όπως η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η μέγιστη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παράλληλα με τη διατήρηση της σταθερότητας του δικτύου και την ασφαλή τροφοδοσία».

Ο καθηγητής Antonello Monti, τεχνικός υπεύθυνος του έργου με έδρα το πανεπιστήμιο RWTH του Άαχεν, δηλώνει: «Τα μελλοντικά ενεργειακά δίκτυα θα είναι πελατοκεντρικές υποδομές: οι τελικοί χρήστες, ταυτόχρονα παραγωγοί και καταναλωτές, θα αλληλεπιδρούν με τις λειτουργίες του δικτύου.

Τα RE-SERVE και SUCCESS είναι δύο αλληλοσυμπληρούμενα έργα τα οποία μας βοηθούν να οραματιστούμε αυτά τα συστήματα του μέλλοντος. Το έργο RE-SERVE καθορίζει πώς θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η αλληλεπίδραση από τεχνικής πλευράς, ενώ με το SUCCESS εξασφαλίζεται ότι η εν λόγω αλληλεπίδραση είναι ασφαλής, πάντα με τελικό σκοπό τη δημιουργία ενός ευέλικτου και ασφαλούς συστήματος το οποίο θα είναι έτοιμο για μια κοινωνία χωρίς άνθρακα».

Οι συνεταίροι του έργου SUCCESS είναι οι ακόλουθοι:

Ericsson GmbH, ASM Terni SpA, KEMA Netherland BV, ECRO SRL, Electrica SA, Engineering-Ingegneria Informatica SPA, ESB Networks DAC, Istituto Superiore Mario Boella, Kungliga Tekniska Hoegskolan, OY L M Ericsson AB, P3 Communications GmbH, P3 Energy & Storage GmbH, Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen, Synelixis Solutions Ltd, TeamWare SRL, Vrije Universiteit Brussel.

Οι συνεταίροι του έργου RE-SERVE είναι οι ακόλουθοι:

Ericsson GmbH, Compania Nationala de Transport Alenergiei Electrice Transelectrica SA, Centrul Roman al Energiei (Romanian Energy Centre), ESB Networks DAC, Flexible Elektrische Netze GmbH, GridHound UG, Politecnico di Torino, Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen, Universitatea Politehnica din Bucuresti , University College Dublin, National University of Ireland, Waterford Institute of Technology.