Ομάδα Αυστραλών επιστημόνων εξειδικευμένων στην πληροφορική, ανέπτυξε μία νέα τεχνική για λειτουργικά συστήματα υπολογιστών. Η τεχνική αυτή, αυξάνει την λειτουργική αποτελεσματικότητα των μεγάλων κέντρων διαχείρισης δεδομένων, αλλά και θα μειώσει την κατανάλωση ενέργειας κατά 25%.

Ερευνητές από το πανεπιστήμιο της Αυστραλίας (ANU) στην Καμπέρα και την αμερικανική εταιρία Microsoft συνεργάστηκαν για την υλοποίηση της νέας τεχνικής, που επιτρέπει στο λειτουργικό σύστημα ενός υπολογιστή, να διαμοιράζει τη δυνατότητα επεξεργασίας που διαθέτει, αναβαθμίζοντας τη χρήση της ενέργειας από τους κεντρικούς διαμετακομιστές.

Η δυνατότητα αυτή, καταμερισμού της επεξεργαστικής ισχύος ενός υπολογιστή, εκτιμάται ότι θ’ αναβαθμίζει τις δυνατότητες δικτύων υπολογιστών στην επεξεργασία πολλαπλάσιου όγκου δεδομένων και πληροφοριών.

Πηγή: skai.gr