Ο χάρτης της σύγχρονης μετανάστευσης: 1.130 οικογένειες έφυγαν στο εξωτερικό το 2013
Εναν νέο χάρτη της σύγχρονης μετανάστευσης των οικογενειών Ελλήλων προς το εξωτερικό λόγω της κρίσης παρουσίασε το Υπουργείο Παιδείας.

Στη μελέτη για τις μετεγγραφές ελλήνων μαθητών προς σχολεία του εξωτερικού, εμφανίζεται μεγάλη διαρροή μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων (συνεπώς και των οικογενειών τους) ιδίως απο περιφέρειες όπως η Κεντρική Μακεδονία, η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη αλλά και η Αττική, σε χώρες όπως η Γερμανία και η Αλβανία (Αλβανοί που επιστρέφουν στην πατρίδα τους εγκαταλείποντας την Ελλάδα της κρίσης) η Αγγλία, η Αυστραλία, ακόμα και η Τουρκία. Ακόμα και στην Πολωνία και την Κίνα μετανάστευσαν πέρυσι ορισμένες ελληνικές οικογένειες.

Συνολικά εμφανίζονται 1.130 οικογένειες με παιδιά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση να μετανάστευσαν πέρυσι, ενώ σε άλλο χάρτη που εμφανίζει τις μετεγγραφές από το εξωτερικό προς σχολεία της χώρας μας, υπάρχουν 565 εγγραφές.

Πόσοι έφυγαν στο εξωτερικό

Πόσοι ήρθαν από το εξωτερικό

Οπως τονίζει μάλιστα το Υπουργείο Παιδείας, στα στοιχεία που διαθέτει δεν έχει καταγραφεί ο πραγματικός αριθμός μετεγγραφών μαθητών σε σχολεία του εξωτερικού, ο οποίος είναι κατά πολύ μεγαλύτερος, καθώς στις περισσότερες χώρες για την εγγραφή κάποιου αλλοδαπού μαθητή δεν απαιτείται επίσημη διαδικασία, ούτε καν βεβαίωση σπουδών από ελληνικό σχολείο, οπότε πολλοί μαθητές που μετανάστευσαν δεν έχουν ουσιαστικά καταγραφεί.

Την «πρωτιά» σε μετεγγραφές μαθητών από ελληνικά σχολεία κατέχει η Γερμανία με 527 μετανάστες μαθητές το 2013-14, ενώ τη δεύτερη θέση κατέχει η Αλβανία , γεγονός που προφανώς σημαίνει ότι πολλές οικογένειες επιστρέφουν στην πατρίδα τους.