Το μητρικό γάλα έχει αποδειχθεί από πλήθος στοιχείων ότι αποτελεί «θησαυρό» για την υγεία των παιδιών. Τώρα μια νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό «Archives of Disease in Childhood» δείχνει ότι ο θηλασμός… μεγαλώνει γερό εγκέφαλο καθώς συνδέεται με καλύτερες επιδόσεις στις σχολικές εξετάσεις κατά την εφηβεία.

Προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει ότι τα παιδιά που θηλάζουν για μεγαλύτερο διάστημα αποδίδουν καλύτερα στο σχολείο αργότερα στη ζωή τους. Ωστόσο οι μελέτες αυτές ήταν σπάνιες και μεμονωμένες ενώ δεν λάμβαναν υπόψη τους άλλους παράγοντες οι οποίοι μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα όπως το γεγονός ότι οι μητέρες υψηλότερου κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου ή όσες έχουν υψηλότερα σκορ στα τεστ ευφυΐας είναι πιο πιθανό να θηλάσουν τα παιδιά τους για μεγαλύτερο διάστημα αλλά και να έχουν παιδιά με καλύτερες ακαδημαϊκές επιδόσεις.

Δεδομένα για μεγάλο αριθμό παιδιών

Τώρα ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης ανέλυσε δεδομένα σχετικά με έναν μεγάλο αριθμό παιδιών στη Βρετανία τα οποία συμμετείχαν στη Millennium Cohort Study. Στη μεγάλη αυτή μελέτη συμμετείχαν 18.818 παιδιά στη Βρετανία που είχαν γεννηθεί μεταξύ του 2000 και του 2002 και τα οποία παρακολουθήθηκαν στις ηλικίες 3,5,7,11,14,17 και 22 ετών.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία συνδέθηκαν με την Εθνική Βάση Δεδομένων για τους Μαθητές, στην οποία συγκεντρώνονται μακροπρόθεσμα ακαδημαϊκά δεδομένα για μαθητές των βρετανικών δημοσίων σχολείων.

Στο πλαίσιο της νέας μελέτης τους οι ερευνητές μελέτησαν μια αντιπροσωπευτική ομάδα 4.940 συμμετεχόντων ηλικίας ως 16 ετών από την Αγγλία και ανέλυσαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων από τις οποίες πέρασαν αυτά τα παιδιά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση – και συγκεκριμένα στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά.

Περισσότερος θηλασμός, καλύτερες επιδόσεις στις εξετάσεις

Περίπου το ένα τρίτο (32,8%) των συμμετεχόντων δεν είχε θηλάσει ποτέ ενώ οι υπόλοιποι είχαν θηλάσει για διαφορετικά χρονικά διαστήματα – μόνο το 9,5% θήλασε επί τουλάχιστον 12 μήνες. Από την ανάλυση προέκυψε ότι όσο περισσότερο είχε θηλάσει ένα παιδί τόσο καλύτερη επίδοση στις σχολικές εξετάσεις είχε.

Μεγάλες διαφορές στις εξετάσεις της Γλώσσας

Συγκεκριμένα μόνο περίπου το ένα πέμπτο (19,2%) των παιδιών που είχαν θηλάσει επί τουλάχιστον 12 μήνες απέτυχαν στις εξετάσεις της Γλώσσας σε σύγκριση με ποσοστό 41,7% των παιδιών που δεν είχαν θηλάσει ποτέ. Την ίδια στιγμή το 28,5% των συμμετεχόντων που είχαν θηλάσει επί τουλάχιστον 12 μήνες έλαβαν υψηλή βαθμολογία (Α και Α*) σε σύγκριση με μόλις 9,6% των παιδιών που δεν είχαν θηλάσει.

Θηλασμός και για επιτυχία στις εξετάσεις των Μαθηματικών

Σε ό,τι αφορούσε τις εξετάσεις των Mαθηματικών, το 23,7% των παιδιών που είχαν θηλάσει επί τουλάχιστον 12 μήνες απέτυχαν σε σύγκριση με 41,9% των παιδιών που δεν είχαν θηλάσει ποτέ. Παράλληλα το 31,4% των παιδιών που είχαν θηλάσει επί τουλάχιστον 12 μήνες έλαβαν υψηλή βαθμολογία (Α και Α*) σε σύγκριση με 11% των παιδιών που δεν είχαν θηλάσει.

Λαμβάνοντας υπόψη άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα, οι ερευνητές κατέληξαν στο γενικό συμπέρασμα ότι σε σύγκριση με τα παιδιά που δεν είχαν θηλάσει ποτέ, όσα είχαν θηλάσει επί τουλάχιστον 12 μήνες είχαν 39% περισσότερες πιθανότητες να πάρουν καλό βαθμό και στις δύο εξετάσεις (Γλώσσας και Μαθηματικών) καθώς και 25% λιγότερες πιθανότητες να αποτύχουν στις εξετάσεις της Γλώσσας.

Πολλαπλά τα οφέλη του θηλασμού

Παρότι η μελέτη είχε περιορισμούς – για παράδειγμα οι ερευνητές σημειώνουν ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα οι οποίοι δεν εξετάστηκαν – καταλήγουν αναφέροντας ότι «η διάρκεια του θηλασμού φάνηκε να συνδέεται με καλύτερες σχολικές επιδόσεις στην ηλικία των 16 ετών, αφού ελήφθησαν υπόψη σημαντικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα. Πρέπει να συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε τον θηλασμό, καθώς οι πιθανές καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις που προσφέρει αποτελούν μόνο ένα από τα μεγάλα οφέλη του. Μελλοντικές μελέτες πρέπει να εξετάσουν σε μεγαλύτερο βάθος τόσο τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες όσο και την ευφυΐα των μητέρων σε ό,τι αφορά την επίδραση του θηλασμού στις σχολικές επιδόσεις».


Πηγή