Το ερώτημα της κατάλληλης ηλικίας για να ξεκινήσει ένα παιδί την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας απασχολεί όλο και πιο έντονα τους σύγχρονους γονείς.

Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι η έκθεση ενός παιδιού στην ξένη γλώσσα σε πολύ νεαρή ηλικία οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα νοημοσύνης. Γενικότερα, τα δίγλωσσα παιδιά εμφανίζουν μεγαλύτερη γνωσιακή ευελιξία και μεγαλύτερη γλωσσική και μεταγλωσσική συνείδηση.

Σύμφωνα με την υπόθεση της «κρίσιμης ηλικίας», το άτομο σε μικρή ηλικία μπορεί να αναπτύξει τη γλώσσα σε επίπεδο φυσικού ομιλητή.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της περιόδου, ο εγκέφαλος χάνει τη πλαστικότητά του κι έτσι η εκμάθηση οποιασδήποτε γλώσσας επιτυγχάνεται πιο δύσκολα (Critical Hypothesis, Lenneberg). Σύμφωνα με τους Turtain & Pesola «υπάρχει συσχέτιση του χρόνου που αφιερώνεται στην εκμάθηση μιας γλώσσας και στην επάρκεια που αποκτά ο μαθητής».

Η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας σε νεαρή ηλικία συντελεί αποφασιστικά στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των παιδιών, καθώς διευρύνει τους πνευματικούς τους ορίζοντες και αναπτύσσει ποικίλες κοινωνικές δεξιότητες (social skills).

Στα σύγχρονα Κέντρα Εκπαίδευσης, οφείλουμε λοιπόν να αξιοποιούμε την έμφυτη περιέργεια των παιδιών για νέα πράγματα και την εξαιρετική αφομοιωτική τους ικανότητα στη διαχείριση της γνώσης. Η διαδικασία της μάθησης λειτουργεί με φυσικό τρόπο, διαισθητικά, στα πρότυπα που έχει ήδη αναπτύξει το παιδί, καθώς εξελίσσεται στη μητρική του γλώσσα.

Έτσι, οι μικροί μαθητές αποκτούν αυθεντική προφορά, καθώς αποδίδουν τις λέξεις όσο πιο πιστά γίνεται στο πρωτότυπο άκουσμα που δέχονται.

Στην καρδιά της εκπαιδευτικής μας προσέγγισης βρίσκεται η ελευθερία και η δημιουργικότητα των παιδιών. Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα είναι βασισμένο στα ενδιαφέροντα των παιδιών. Η ψηφιακή εποχή, η ρομποτική και οι νέες τεχνολογίες συμβάλλουν σημαντικά στη διαμόρφωση ενός αυθεντικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και με την παράλληλη ενσωμάτωση του θεάτρου, των τεχνών, της εναλλαγής ρόλων καθώς και των δραστηριοτήτων μουσικοκινητικής και ψυχοκινητικής αγωγής επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί μας στόχοι.

Στα Κέντρα Εκπαίδευσης ξένων γλωσσών λοιπόν τα παιδιά αναπτύσσουν αυτοπεποίθηση καθώς και κοινωνικές και γνωστικές δεξιότητες που θα τους είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στη μετέπειτα ζωή τους. Καλλιεργούν ταυτόχρονα δεξιότητες αισθητηριακής ολοκλήρωσης και κίνησης.

Συνεπώς, η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας εξελίσσεται σε μια πολύ ευχάριστη εμπειρία δημιουργώντας ένα θετικό συναισθηματικό δέσιμο με τη γλώσσα. Έτσι, οι πιθανότητες να γίνει ένα παιδί δίγλωσσο αυξάνονται, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη μετέπειτα πορεία της ζωής του καθώς υπάρχουν πολλά γνωσιακά, γλωσσικά, επικοινωνιακά και πολιτισμικά πλεονεκτήματα.

Επομένως, «the sooner, the better! because what we learn with pleasure, we never forget!!!»

govastileto.gr


Πηγή