Ένα από τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι σημερινοί γονείς είναι η συνεχής ενασχόληση των παιδιών με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και την τηλεόραση.

Δεν είναι εύκολο αλλά οι γονείς καλούνται να διαχειριστούν τον περιορισμό του παιδιού από τις ηλεκτρονικές συσκευές ιδιαίτερα όταν αυτό γίνεται εθισμός. Επιπλέον υπάρχουν αρνητικές παρενέργειες γενικότερα στην υγεία του παιδιού και μπορει να επιφέρει προβλήματα όπως η παχυσαρκία. Δείτε μερικούς τρόπους να αντιμετωπίσετε την εξάρτηση των παιδιών από την οθόνη και την τεχνολογία.

Μην του γνωρίζετε την τεχνολογία πολύ νωρίς
Είναι καλύτερο να αποφεύγετε την έκθεσή του στις ηλεκτρονικές συσκευές και στην τεχνολογία από την πολύ μικρή ηλικία. Αυτό, σύμφωνα με τους ειδικούς μπορεί να φέρει σημαντικές συνέπειες στην ανάπτυξη της εγκεφαλικής του δραστηριότητας που σχετίζονται με τα διαφόρων ειδών αντανακλαστικά του στα ποικίλα ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Φροντίστε να είναι η πρώτη του επιλογή το παιχνίδι με άλλα αντικείμενα και όχι με την τεχνολογία.

Επιλέξτε άλλες δραστηριότητες
Είναι λογικό το παιδί να στραφεί προς την «εύκολη λύση» της οθόνης όταν δεν έχει να ασχοληθεί και να ψυχαγωγηθεί με κάτι άλλο. Δώστε τους συνεχώς άλλες λύσεις και γεμίστε το χρόνο του με δραστηριότητες ώστε να μην αναζητά την τηλεόραση ή τα άλλα ηλεκτρονικά παιχνίδια.

Μην υπερτονίζετε τα αρνητικά της τεχνολογίας
Δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση να δαιμονοποιούμε τις ηλεκτρονικές συσκευές. Προσπαθήστε να διατηρείτε μια ισορροπία μεταξύ του εκπαιδευτικού και του ψυχαγωγικού περιεχομένου στο οποίο εκτίθεται το παιδί. Μην αποκλείσετε εντελώς την τεχνολογία από τη ζωή του αλλά εξηγήστε του πότε αυτή είναι χρήσιμη βάζοντας όρια στην καθημερινότητα του. Σημαντικό είναι να ξέρει ότι μπορεί να το επιλέξει αν θέλει αυτόν τον τρόπο ψυχαγωγίας αλλά όχι να το βλέπει σαν κάτι απαγορευμένο.

baby.gr