Ωφελούν ή όχι τους μαθητές οι περισσότερες ώρες μαθημάτων; Ναι, απαντά μια νέα έρευνα Δανών επιστημόνων, σύμφωνα με την οποία η αυξημένη διδασκαλία βελτιώνει τις γνώσεις και τις επιδόσεις των παιδιών στο σχολείο.

Το ενδιαφέρον είναι ότι, σύμφωνα με την έρευνα, τα μαθήματα στο σχολείο που δεν γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά με εναλλακτικές και πιο αυτοσχέδιες μεθόδους (συμμετοχικές, βιωματικές κ.α.) φαίνεται να έχουν εξίσου καλά, αν όχι καλύτερα, αποτελέσματα.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Σιμόν Καλμάρ ‘Αντερσεν του Πανεπιστημίου του Ώρχους, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS), πραγματοποίησαν μια μεγάλη τυχαιοποιημένη δοκιμή με 1.931 μαθητές δέκα ετών σε 90 δημοτικά σχολεία.

Οι επιστήμονες συνέκριναν τις επιδόσεις των μαθητών στην ανάγνωση, χωρίζοντας τα σχολεία σε δύο ομάδες: η μία διατήρησε το υπάρχον ωράριο διδασκαλίας και η άλλη ομάδα το αύξησε κατά τρεις ώρες την εβδομάδα επί τέσσερις μήνες. Οι πρόσθετες ώρες χρησιμοποιήθηκαν για την εκμάθηση ανάγνωσης, γραφής και λογοτεχνίας.

Στη δεύτερη ομάδα των σχολείων με την αυξημένη διδασκαλία, χωρίσθηκαν δύο ομάδες δασκάλων: η μία έκανε τη συνήθη διδασκαλία με βάση τις επίσημες οδηγίες και η δεύτερη ομάδα εφάρμοσε πιο αντισυμβατικές μεθόδους.

Ακολούθως όλοι οι μαθητές έκαναν το ίδιο τεστ για να αξιολογηθούν οι επιδόσεις τους. Διαπιστώθηκε κατ’ αρχήν ότι καλύτερα τα πήγαν όσα παιδιά είχαν κάνει το πρόσθετο τρίωρο μαθημάτων την εβδομάδα. Επίσης, από αυτά τα παιδιά, όσα είχαν κάνει τα αντισυμβατικά έξτρα μαθήματα, εμφάνιζαν ελαφρώς καλύτερη επίδοση σε σχέση με όσα είχαν κάνει τα παραδοσιακά πρόσθετα μαθήματα.

Το θέμα της αυξημένης ή όχι διδασκαλίας αποτελεί επίμαχο ζήτημα, γι’ αυτό εμφανίζονται μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση σε πολλά κράτη διεθνώς (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ευρώπη) τείνει να αυξήσει τις ώρες των μαθημάτων, αλλά ορισμένες μελέτες αντιτείνουν ότι κάτι τέτοιο έχει αρνητικές επιπτώσεις στη συμπεριφορά των παιδιών λόγω κόπωσης και βαρεμάρας, κάτι που ισχύει για τα αγόρια περισσότερο από ό,τι για τα κορίτσια.

Πιθανώς η νέα μελέτη χαράζει ένα μέσο δρόμο: αυξημένες ώρες μαθημάτων, αλλά -κατά το δυνατό- με όχι συμβατικό και προκαθορισμένο τρόπο.

Από το ΑΠΕ-ΜΠΕ