Όταν τα παιδιά φτάνουν στην κατάλληλη ηλικία να ξεκινήσουν τον αθλητισμό, η συνεισφορά των γονέων στην ανάπτυξή τους είναι σημαντική και περιλαμβάνει συγκεκριμένους και σημαντικούς τομείς.

Κάποιοι από αυτούς είναι η μεταφορά των παιδιών σε προπονήσεις και αγώνες, η οικονομική εισφορά των γονέων τόσο στα δίδακτρα των ακαδημιών – κάτι που είναι δεδομένο – όσο και στην αγορά του αθλητικού εξοπλισμού των παιδιών και πρωτίστως η ψυχολογική και ηθική υποστήριξη των παιδιών.

Οι γονείς μπορούνε να βοηθάνε τα παιδιά τους, αλλά δεν χρειάζεται να παριστάνουν τον προπονητή, οδηγώντας προς και από την προπόνηση/αγώνα ή στο σπίτι. Σκεφτείτε πόσο δύσκολο πρέπει να τους είναι να κατακλύζονται συνεχώς από συμβουλές, διεγερτικές ομιλίες και κριτική.

Η παρουσία των γονέων στους αγώνες και ο ρόλος τους στην ψυχολογική προετοιμασία των μικρών αθλητών είναι ιδιαίτερα σημαντικός, επειδή οι γονείς γενικότερα μπορούν:

να δημιουργήσουν ένα ενθαρρυντικό περιβάλλον πριν και κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών περιόδων
να βοηθήσουν το παιδί να λάβει το ίδιο τις αθλητικές αποφάσεις που το αφορούν
να βοηθήσουν το παιδί στο έλεγχο του άγχους πριν τους αγώνες (προαγωνιστικό άγχος)
να τονίσουν την αξία του αθλητισμού για την υγεία, την κοινωνική ενσωμάτωση, τη διασκέδαση που προκαλεί η αθλητική συμμετοχή και εστιάζοντας στη λειτουργία του αθλητισμού ως μια διαδικασία δια βίου μάθησης
Ο γονιός πρέπει να προβάλει τις θετικές εμπειρίες στο παιδί του. Στόχος του γονιού είναι η θετική προσέγγιση του παιδιού για το άθλημα και τον ανταγωνισμό.

Το παιδί πρέπει να παίζει για να το ευχαριστιέται και να έχει θετική παρακίνηση ως προς τη δική του βελτίωση. Ποτέ δεν πρέπει να γίνεται σύγκριση με συναθλητές ή αντιπάλους γιατί στο τέλος αυτό που του μένει δεν είναι το κομμάτι της διασκέδασης και της αγωνιστικότητας, αλλά αυτό του ανταγωνισμού.

Πηγή: nutrimed.gr